Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| expatintra


Sidens værktøjer


ExpatIntra

Målgruppe

Den primære målgruppe for ExpatIntra er kommunale medarbejdere i Region Midtjylland, som har kontakt med internationale borgere.

Baggrund og formål

Når internationale borgere kommer til Danmark, er der som regel en masse praktiske spørgsmål knyttet til at etablere sig i et fremmed land.
De kan have spørgsmål om emner lige fra børnetandlæge og friplads til licensbetaling og frivilligt arbejde.

Formålet med ExpatIntra er derfor at skabe én platform, hvor den kommunale medarbejder som borgeren henvender sig til kan finde svar på alle disse spørgsmål. Desuden har tanken bag ExpatIntra været, at siden skulle kunne fungere som inspirationskatalog for kommunerne i forhold til indsatser overfor internationale borgere.

Indhold og aktiviteter

Expatintra er en hjemmeside, som indeholder informationer om og kontaktpersoner for alle de områder, der er relevante for en nytilkommet international borger. Det er bl.a. områder som sundhed, hverdagsliv, arbejdsmarked og netværk.

Hjemmesiden er bygget op omkring en simpel og overskuelig struktur, så kendskab til de kommunale afdelinger er ikke nødvendigt for at kunne navigere på siden.
Det er muligt at skifte mellem alle 12 deltagende kommuner, for således at kunne finde de informationer der er relevante for ens bopælskommune.

Konceptet er designet på en sådan måde, at nye kommuner nemt kan tilslutte sig løsningen.

Geografisk udstrækning

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde mellem 12 kommuner i region Midtjylland, som hver især viser informationer der er relateret til deres lokalområde.

Organisering

Torben Glock fra Aarhus Kommune har været ansvarlig for udvikling af selve siden. Implementering og vedligehold foretages dog ude i de enkelte kommuner.

Resultater og erfaringer

Da projektet endnu ikke er fuldt implementeret, findes der ingen officielle evalueringer. Dog har både private virksomheders HR-afdelinger og offentlige institutioner ytret begejstring over konceptet, og ideen bag det.

Projektstatus juni 2014

Projektet havde opstart i sommeren 2013, og hjemmesiden blev klar til brug i marts 2014.
Kendskab til hjemmesiden skal nu udbredes i de enkelte kommuner, som løbende kan opdatere og udvide deres del af den.

 


Kontakt aktøren

ExpatIntra
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C


Kontaktperson
Torben Glock
Aarhus Kommune
T: +45 30 69 01 20
E: tgl@aarhus.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send