Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| etnisk erhvervsfremme


Sidens værktøjer


Etnisk Erhvervsfremme/ Entrepreneurship in Denmark

Målgruppe:

Nydanske iværksættere og virksomhedsejere, herunder medfølgende ægtefæller, familiesammenførte og internationale studerende/forskere.

Baggrund og Formål:

Initiativet Etnisk Erhvervsfremme har eksisteret siden august 2010 og arbejder for at fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme udvikler og forbedrer offentlig/privat vejledning og rådgivning, særligt i forhold til fire målgrupper: 

 • Nydanske virksomhedsejere
 • Internationale unge under uddannelse
 • Kvindelige nydanske iværksættere
 • Medfølgende ægtefæller

Etnisk Erhvervsfremme har bl.a. valgt at fokusere specifikt på engelsktalende udenlandske potentielle iværksættere.

Baggrunden for fokus på denne målgruppe er, at der er mange medfølgende ægtefæller, familiesammenførte eller højtuddannede studerende/forskere, som ikke har fået øjnene op for iværksætteri som en alternativ beskæftigelsesmulighed i Danmark. Deres ofte begrænsede netværk til det danske erhvervsliv gør også, at deres mange kompetencer ikke altid bliver udnyttet fuldt ud.

I forhold til den engelsktalende målgruppe bruger Etnisk Erhvervsfremme navnet ”Entrepreneurship in Denmark”. Her er målet at skabe overblik over og samarbejde med de mange indsatser, der gøres over for målgruppen af engelsktalende iværksættere samt sætte fokus på det uudnyttede vækstpotentiale hos målgruppen via vejledning.

Indhold og aktiviteter:

Følgende aktiviteter er sat i gang for at motivere målgruppen til at blive selvstændige og anvende relevante vejledningstilbud:

 • Etablering af netværk
 • Udvikling af tilbud til målgruppen, som styrker motivation og netværk
 • Informationsindsamling og formidling på engelsk til målgruppen
 • Erfaringsopsamling og formidling til professionelle, der arbejder med målgruppen. Herunder kommunal erhvervsservice, expatforeninger og -aktører, internationale afdelinger på universiteter og virksomheder

Geografisk udstrækning:

Initiativet er nationalt og omfatter bl.a. de seks kommuner:

 • København
 • Odense
 • Vejle
 • Slagelse
 • Aalborg
 • Aarhus,

I Aarhus Kommune ligger desuden et nationalt videnscenter.

Organisering:

Entrepreneurship in Denmark er udviklet i regi af Etnisk Erhvervsfremme, der er et partnerskab bestående af Københavns, Odense, Vejle, Slagelse, Aalborg og Aarhus kommuner, regioner, Beskæftigelsesministeriet, som er repræsenteret ved Arbejdsmarkedsstyrelsen, og Erhvervs- og Vækstministeriet repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen.

Etnisk Erhvervsfremme har en række samarbejdspartnere i forhold til engelsktalende potentielle iværksættere: Expat in Denmark, International Citizen Service, International Community, Jobcentre, Karlbak, Sprogcentre, Velkomstcentre – live and work in North Denmark, Venture Cup, Workindenmark, Aalborg Universitet samt Aarhus Universitet.

Resultater og erfaringer:

Arrangementer og introduktionsmøder - Aarhus

 • I 2011 blev Entrepreneurship in Denmark-arrangementet - ”Self-employment and start-up in Denmark” - afholdt i Aarhus. Over 180 engelsktalende iværksættere var tilmeldt arrangementet, som var en del af iværksætterugen 
 • ”Self-employment and start-up in Denmark” er efterfølgende blevet fulgt op af et tilbagevendende arrangement: ”Considering Entrepreneurship? – keep the passion and drive” i Aarhus, hvor engelsktalende potentielle iværksættere kan få svar på deres spørgsmål og møde ligesindede 
 • Der er afholdt ”International Entrepreneurs’ Night Out” fem gange i 2012, hvor danske og internationale iværksættere/virksomhedsejere fra Business Region Aarhus er mødtes for at udveksle ideer og erfaringer

Netværksarrangementer i bredt samarbejde og kvindenetværk - Aalborg

 • I forbindelse med netværksarrangementer i Aalborg får engelsktalende udenlandske potentielle iværksættere i hele Nordjylland mulighed for at mødes med ligesindede, netværke og idéudvikle. Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Samarbejdet, kommunernes velkomstcentre og sprogcentre, Aalborg Universitet, Workindenmark West og International Citizen Service North
 • Netværket WENUS i Aalborg er både for danske og nydanske kvinder, som har startet virksomhed, eller som drømmer om det

National iværksætterkonkurrence og award show i København

 • Som afslutning på den nationale iværksætterkonkurrence blev vinderen af Entrepreneurship in Denmark Award fundet og hyldet ved et arrangement i København. Størstedelen af de 250 deltagere var internationale iværksættere/virksomhedsejere, men også danske iværksættere og repræsentanter for organisationer, der arbejder med nydanskere, deltog i arrangementet 

Eksportnetværk

Eksportnetværkene Global Trade Network og Export Talent kobler danske eksportvirksomheder sammen med erhvervsdrivende med international baggrund og specifik viden om attraktive markeder. Eksportvirksomhederne og de nydanske iværksættere kan finde hinanden via portaler på nettet.

Anden aktivitet

 • Etnisk Erhvervsfremme har bl.a. udviklet informations- og netværksaktiviteter på engelsk, der kan inspirere målgruppen til iværksætteri. Erfaringerne bliver løbende indarbejdet i en guide for, hvordan du som professionel aktør kan vejlede denne målgruppe
 • Find information, redskaber, skabeloner og eksempler til opstart af virksomhed i Danmark på: http://www.StartupInDenmark.dk
 • Store dele af indholdet på Etnisk Erhvervsfremme er også tilgængeligt på engelsk på initiativets engelske website: www.entrepreneurshipindenmark.dk. Desuden er dele af Startvækst.dk (værktøjer og viden til iværksættere) oversat til engelsk og tilpasset målgruppen – dette er også tilgængeligt via www.entrepreneurshipindenmark.dk (under Tools and information)

Projektstatus september 2014:

Initiativet er afsluttet 31/12-2013.


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send