Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| drivhuset og vandpytten


Sidens værktøjer


Drivhuset og Vandpytten- Internationale børnehaver

Målgruppe

Målgruppe for Drivhuset og Vandpytten er børn i alderen 3-6 år, som forventes at skulle fortsætte deres skolegang i en engelsksproget skole. Det kan enten være børn af internationale familier, der er bosat i Danmark, eller danske familier der forbereder en udstationering i udlandet.

Baggrund og formål

Lyngby-Taarbæk er hjemsted for DTU og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner samt mange internationale virksomheder.
Med dette udgangspunkt er Vidensby-projektet igangsat, hvis vision er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en levende og international videns- og universitetsby, hvor virksomheder, borgere, studerende, handlende og alle andre, der har deres gang i byen, oplever en unik sammenhæng mellem by og campus.

I denne forbindelse er der allerede et stort antal internationale vidensarbejdere, forskere og studerende, som er flyttet til Lyngby med henblik på at arbejde og bosætte sig. Desuden er der mange familier med internationalt udsyn i kommunen, som forventer at skulle tilbringe en eller flere perioder udenlands.

De engelsksprogede grupper i Drivhuset og Vandpytten er oprettet for at tilgodese disse målgruppers behov for at koble dansk kultur med engelsk sprogindlæring.

Indhold og aktiviteter

Den engelsksprogede del af begge børnehaver er organiseret i grupper af 10 børn, som samles i morgentimerne 4 dage hver uge. Resten af dagen deltager børnene i de samme aktiviteter som resten af børnehaven, for at styrke deres interkulturelle og sproglige kompetencer.

I grupperne foregår al kommunikation på engelsk, og der er fokus på at udvikle de deltagende børns sprogkundskaber igennem både leg og undervisning. Der arbejdes ud fra danske, pædagogiske principper. 

Grupperne ledes af en pædagog med udvidede engelskkundskaber, og der arbejdes både med at optræne læse- skrive- og talefærdigheder- børnene får bogstavfærdigheder, de lærer at skrive deres navn, og der arbejdes med ordforråd og talefærdigheder.

Geografisk udstrækning

Begge børnehaver er placeret i Lyngby-Taarbæk kommune, men ansøgere fra udlandet som planlægger at flytte til kommunen er meget velkommen.

Det er også muligt at ansøge om en plads i de engelsksprogede grupper, hvis man er bosiddende i en anden kommune.

Organisering

Drivhuset er en selvejende daginstitution, der administreres af Danske Daginstitutioner og har driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Da Drivhuset er en virksomhedsinstitution ved DTU, er 50% af pladserne reserveret til ansatte og studerende ved DTU.

Vandpytten er en integreret, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk kommune.

Resultater og erfaringer

Den engelsksprogede gruppe i Drivhuset blev oprettet i august 2013, og har allerede oplevet så stor efterspørgsel, at der nu er venteliste for at få en plads i gruppen.

Tilbuddet i Vandpytten er oprettet for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter de engelsksprogede tilbud, og åbnede i foråret 2014.

Projektstatus juni 2014

Grupperne i begge børnehave er i fortsat drift, og har plads til 10 børn hver.

 


Kontakt aktøren
DrivhusetogVandpytten

Lyngby-Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby


Kontaktperson

Mette Rønning Steffensen
Projektleder
T: +45 88 70 86 42
E: mrs@vidensby.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send