Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| dansk på itu med sprogcenter ia


Sidens værktøjer


Dansk på ITU med Sprogcenter IA

Målgruppe

Udenlandske studerende og medarbejdere på IT-universitetet og Det Informationsvidenskabeligt Akademi (Danmarks Biblioteksskole), kan via dette tilbud få fagrelevant danskundervisning igennem Sprogcenter IA. Det er et krav at deltagere i kurset enten har eller har ansøgt om dansk cpr-nummer. Undervisningen er som anden danskundervisning gratis.

Baggrund og Formål

Det er målsætningen, at sprogundervisningen skal lette hverdagen for, og give de udenlandske studerende og medarbejderne et større kulturelt udbytte af opholdet i Danmark.

Indhold og aktiviteter

De studerende og medarbejderne får online-adgang til multi-media materiale, udviklet af Sprogcenter IA. Materialet består af film, lytte- og udtaleøvelser samt prøve-tests, der styrker de studerendes sprog-kompetencer inden for udtale, ordforråd, lyttefærdighed, grammatik og stavefærdighed. Online-materialet gør det muligt for den studerende at arbejde fokuseret på egen hånd. Som supplement til den individuelle læring tilbydes undervisning én gang om ugen. 

Geografisk udstrækning

Undervisningen finder sted på IT Universitetet onsdag eftermiddag eller efter særlig aftale. For studerende på Informationsvidenskabligt Akademi dog onsdag formiddag. Nye kurser starter medio februar/september.

Organisering

IT-universitetet samarbejder med Sprogcenter IA om initiativet.


Kontakt aktøren

ITU
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Kontaktperson
Sprogcenter IA
T: +45 38 88 32 33

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send