Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| danfoss


Sidens værktøjer


Danfoss

Målgruppe:

Udenlandske medarbejdere ansat i Danfoss’ danske afdelinger.

Baggrund og Formål:

Danfoss har igennem en årrække rekrutteret højtuddannede, udenlandske medarbejdere til sine danske udviklings- og produktionsafdelinger. Danfoss er interesseret i at medarbejderne flytter til Danmark i stedet for at arbejde langdistance fra hjemlandet, og virksomheden arbejder derfor aktivt med fastholdelse så  medarbejderne kan finde sig til rette i Danmark.

Indhold og aktiviteter:

Danfoss har en række initiativer målrettet fastholdelse af sine udenlandske medarbejdere.
Danfoss arbejder sammen med et globalt flyttefirma, der, udover selve flytningen, hjælper udenlandske medarbejdere med de praktiske opgaver, som tilflytning til Danmark medfører. Det kan fx være hjælp til at finde en egnet bolig, at finde en skole til børnene eller at blive registreret hos de relevante myndigheder.

Derudover tilbydes potentielle udenlandske medarbejdere skatterådgivning inden de bliver ansat. På den måde ved de, hvad de økonomisk siger ja til. Danfoss bruger aktivt skatterådgivningen i rekrutteringsprocessen, fordi det betyder meget for de udenlandske medarbejdere at få afklaring omkring deres økonomiske situation.

For at lette integrationen i Danfoss og Danmark generelt tilbydes alle udenlandske medarbejdere danskundervisning efter behov. Undervisningen foregår i arbejdstiden, og det er den udenlandske medarbejders leder, der tager initiativ til at sende medarbejderen på danskkursus.
Danfoss er en aktiv del af flere netværk, der arbejder med udenlandske medarbejdere og deres familier i Danmark:

  • Working in Denmark, som arrangerer sociale arrangementer for udenlandske medarbejdere og deres familier, og Danfoss opfordrer til, at tilbuddene bliver brugt.
  • ”Nyt Netværk Sønderborg”, der er et lokalt initiativ, hvor alle udlændinge i lokalområdet kan mødes. Danfoss har sponsoreret flere events for netværket, ligesom virksomheden holder foredrag om, hvordan man søger job i Danmark.

 

Organisering:

Tiltræknings- og fastholdelsesindsatsen er forankret centralt i Danfoss’ danske HR-afdeling, men det konkrete fastholdelsesarbejde foregår lokalt i de forskellige lokale Danfoss-afdelinger i Danmark.

Resultater og erfaringer:

Danfoss er blevet mere professionel omkring fastholdelsesindsatsen i takt med, at virksomheden har rekrutterert flere og flere udenlandske medarbejdere. Indsatserne er blevet standardiserede, og det har betydet, at det er blevet lettere for de udenlandske medarbejdere at falde til rette både på jobbet og i Danmark. Den strømlinede fastholdelsesindsats gør det samtidigt lettere for Danfoss at bruge denne som et aktiv i rekrutteringsprocessen af udenlandske medarbejdere. Jo lettere det er at falde til i Danmark, desto bedre chancer har Danfoss for at tiltrække udenlandske medarbejdere.

Projektstatus januar 2014

Danfoss’ initiativer er igangværende.


Kontakt aktøren

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg


Kontaktperson

Janne Sandholdt
HR-konsulent
T: +45 7488 7731
E: jasa@danfoss.com


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send