Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| dtu-international-faculty-services


Sidens værktøjer


DTU-International-Faculty-Services

Målgruppe

Målgruppen er internationale medarbejdere på DTU og deres familier.

Baggrund og Formål

I 2007 blev International Faculty Services (IFS) oprettet som en underafdeling af Rekruttering i Koncern HR på DTU.

Formålet er at støtte og vejlede de internationale medarbejdere både før og under ansættelse på DTU. Dette gøres gennem forventningsafstemmende samtaler, praktisk hjælp, introprogram og kurser samt oprettelsen af netværk for medarbejdere og for medfølgende partnere.

På DTU tror man på at der skabes grobund for en smidigere start i Danmark ved at støtte op omkring medarbejdere og deres familier og dermed skabes i sidste ende en større chance for succes i ansættelsen.

Indhold og aktiviteter

IFS støtter igennem sine aktiviteter og tilbud op omkring DTU’s udenlandske medarbejdere og deres familier, og arbejder med at styrke rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere på DTU.

Eksempelvis arbejder IFS med:

  • Forventningsafstemmende samtaler med udenlandske kandidater og deres familie før ansættelse og ved ankomst
  • Praktisk hjælp i forbindelse med indstationeringsprocessen (bolig, arbejds- og opholdstilladelser, kontakt til myndigheder osv.)
  • Introprogram og kulturkurser
  • Kurser, rådgivning og facilitering af netværk for de internationale medarbejdere og deres partnere.

DTU er via arbejdet i IFS opmærksom på, at det ikke er nok at sætte fokus på arbejdssituationen. DTU tilbyder derfor også aktiviteter, netværk og rådgivning, der omhandler det sociale liv, fritidslivet og alle forholdene omkring det praktiske - både når de internationale medarbejdere flytter til Danmark, og når deres livssituation ændrer sig og de får nye behov.

Geografisk udstrækning

IFS dækker alle ansatte på DTU i hele Danmark, men udspringer fra DTU Lyngby Campus.

Organisering

Opstart af IFS er initieret af direktionen på DTU og ligger organisatorisk som en underafdeling til rekruttering i Koncern HR.

Resultater og erfaringer

Især medarbejdernetværket har givet gode resultater. Ca. 30 % af DTUs internationale medarbejdere indgår i netværket, og det er i høj grad forankret hos de internationale medarbejdere selv.

Spouse-netværket, som faciliteres af IFS, er også en succes. Det har stor opbakning og en god andel er kommet i arbejde med hjælp fra netværket og den støtte DTU, tilbyder medfølgende partnere i forbindelse med jobsøgning.

I IFS på DTU har man også gode erfaringer med at sætte fokus på hele processen fra den nye internationale medarbejder overvejer jobbet til vedkommende er i Danmark og skal finde sig til rette. Det giver store økonomiske gevinster, hvis det lykkedes at undgå bare en eller to forkerte match, hvor en medarbejder forlader DTU efter kort tid.

Godt eksempel

Medarbejdernetværk på DTU er udvalgt som et godt eksempel - læs mere her DTU-netvaerk


Kontakt aktøren

DTU Lyngby
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby


Kontaktperson
Jesper Berg
Recruitment Specialist
T: +45 45 25 78 10
E: jess@adm.dtu.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send