Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| dkworker - parent information & host program


Sidens værktøjer


DKworker - parent information & host program

Målgruppe

Arbejdskraftindvandrere og deres familier, som deltager på sprogkurser på fem udvalgte sprogcentre rundt om i landet.

Baggrund og Formål

Formålet med projektet var at hjælpe målgruppen med at tilpasse sig livet i Danmark gennem forældreinformation og værtsprogram.

Som en del af projektet er udviklet en forældreinformationspakke, som benyttes i sprogundervisningen på de fem centre. Ideen med informationspakken er at give tilflyttere med børn et solidt overblik over deres børns muligheder i Danmark.

Herudover matches vært og arbejdskraftindvandrer, ud fra tilhørsforhold til enten samme branche eller samme virksomhed; en model inspireret af canadiske værtsprogrammer.

Indhold og aktiviteter

Projektet indeholdt undervisning i forældreinformation, udvidelse og opdatering af database om forældreinformation, afvikling af værtsprogrammer for danske familier og målgruppen samt etablering af samarbejde med 15 større virksomheder. Samarbejdet med virksomhederne skulle bruges som indgang til at rekruttere deltagere til værtsprogrammet.

Geografisk udstrækning

Initiativet er foregået flere steder i landet. De udvalgte sprogcentre lå i henholdsvis Ringsted, Odense, Århus, Herning og Esbjerg. 

Organisering

Projektleder er Dansk Flygtningehjælp mens det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har stået for finansieringen.

Resultater og erfaringer

Projektet fandt at et velfungerende familieliv er af afgørende betydning for målgruppens integration. Derfor udarbejdedes grundige PowerPoint præsentationer omkring forældre- og børneliv i Danmark, både på dansk og engelsk. Disse blev afprøvet ved vellykkede forældremøder på Ringsted Sprogskole, i Erhvervsforum Herning samt på LærDansk i Esbjerg.

I forhold til værtsprogrammerne var det erfaringen, at målgruppen foretrak at finde værter/værtsfamilier, som til en vis udstrækning lignede dem selv i forhold til uddannelse, børn i samme alder etc.

Projektstatus (august 2012)

Projektet blev afsluttet i april 2011.


Kontakt aktøren

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10
1300 København K


Kontaktperson
Niels Bjørn Larsen
Projektleder
T: +45 20 21 94 75

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send