Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| cultural family network


Sidens værktøjer


Cultural Family Network

Målgruppe

Målgruppen er udenlandske medarbejdere i Danmark.

Baggrund og Formål

Projektet havde som overordnet formål at øge udenlandske medarbejderes netværk i Danmark. Dette blev gjort ved at sætte fokus på sociale og kulturelle udfordringer, give inspiration med forslag til samtaleemner og aktiviteter, opstille handlingsplaner og afstemme forventninger blandt medarbejdere og ved at etablere et netværk på tværs af medarbejdere og virksomheder.

Indhold og aktiviteter

Projektet havde følgende indhold:

 • Invitationer til danske og udenlandske medarbejdere som  kort beskrev netværkets formål.
 • Matchning af venskabsfamilier; de danske og udenlandske kollegaer matches med udgangspunkt i hensigtsmæssige kriterier.
 • Workshop hvor de danske og udenlandske medarbejdere blev introduceret til netværkets formål og muligheder, planlagde de kommende måneders forløb, og talte om, hvordan de kunne bruge hinanden og hvad de kunne forvente af hinanden.
 • Individuelle møder - deltagerne mødtes i gennemsnit 4 gange i løbet af 7 måneder; de tog på tur, talte og spiste sammen. Mange mødtes desuden i arbejdstiden, fx til frokost.
 • Sociale events – deltagerne har været samlet til flere fælles arrangementer om fx madlavning, skattejagt og juleklip, mens de udvidede deres netværk.
 • Kulturelle seminarer – deltagerne deltog i et seminar, hvor de blev udfordret på deres kulturelle viden og kompetence.
 • Website - her kunne udlændingene finde svar på spørgsmål om livet i Danmark, dele viden, søge inspiration, og se billeder fra de fælles arrangementer.

Geografisk udstrækning

Cultural Family Network udfoldede sig på virksomheder i Region Hovedstaden Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Organisering

Med økonomisk støtte fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandre og Integration, har Relocation Scandinavia og Foreningen Nydansker i samarbejde været projektledere på initiativet. Følgende virksomheder deltog: Lundbeck, Mærsk, Danisco, Grundfos, Siemens Wind Power, Danfoss, Siemens Flow Instrument, CBS, Syddansk Universitet og Københavns Kommune.

Resultater og erfaringer

Den første erfaring man gjorde i projektet handlede om målgruppen. Som udgangspunkt var målgruppen nyankomne udenlandske medarbejdere, men efter nøjere granskning inkluderedes også udlændinge, som havde været i Danmark i længere tid. Det skyldes, man i projektet fandt frem til, at mange af dem, der har været i Danmark et stykke tid også har behov for udvidelse af deres netværk.

En opfølgende rundspørge blandt deltagerne i Cultural Family Network har vist, at langt størstedelen af deltagerne ser projektet som en stor succes, som der fremadrettet burde satses på. Således mener 94 %, at projektet var en god ide, og at det burde være en integreret del af virksomhedernes modtagelsesprocedurer i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Herudover mener størstedelen, at projektet gør det lettere at komme i dialog med sine nye kollegaer (kun 10 % vurderer at de ville have taget kontakt til deres nye kollega, hvis de ikke havde været en del af projektet) og deltager 86 % af deltagerne angiver at de har haft glæde af deres kollega i arbejdstiden. Herudover forventer 92 % af deltagerne at holde kontakten med deres kollega fra projektet efter dets afslutning.

Udover førnævnte fik de udenlandske medarbejdere følgende ud af projektet:

 • 88 % lærte mere om danske kultur
 • 62 % udvidede deres sociale netværk
 • 54 % fik hjælp til praktiske og sociale ting
 • 54 % opnåede nye venskaber
 • 42 % styrkede deres tilknytning til Danmark
 • 35 % udvidede deres professionelle netværk

Det er herudover erfaringen fra projektet at online netværk ikke er den foretrukne kommunikationsform. Således var det et meget lille antal som benyttede hjemmesiden, som ellers skulle fungere som et supplement til de øvrige aktiviteter. I stedet for hjemmesiden brugte deltagerne private møder og de fælles arrangementer til at netværke og dele viden.

Projektstatus (august 2012)

Efter projektets ophør i februar 2010 har ingen af de deltagende virksomheder ønsket at forankre og videreføre projektet. Dog fortsættes det i nogen grad på individuel basis blandt de deltagende medarbejdere.


Kontakt aktøren

Relocation Scandinavia
Carl Baggers Allé 30
2920 Charlottenlund


Kontaktperson
June Persson
T: +45 60 71 04 54
E: june@relocationscandinavia.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send