Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| copenhagen host program


Sidens værktøjer


Copenhagen Host Program

Målgruppe

Den ene målgruppe i projektet er nyankomne udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i under 3 år og er bosiddende i København. Den anden målgruppe er frivillige Københavnere, der ønsker at deltage i projektet som værter for nyankomne udlændinge.

Baggrund og Formål

I et samarbejde med Foreningen Nydansker vil projektet formidle kontakt mellem ny-ankomne udlændinge (newcomers) og frivillige danske værter (hosts). Formålet med Københavns Værtsprogram (Copenhagen Host Program) er, at muliggøre mødet mellem nyankomne udlændinge og frivillige Københavnere. Dette vil resultere i en øget forståelse, kendskab og tolerance blandt byens borgere, samt gøre København til en by, der er lettere og mere imødekommende for nyankomne udlændinge at bosætte sig i.

Indhold og aktiviteter

Der tilbydes to forskellige slags frivillige værter til de nytilkomne: en erhvervsvært, der rådgiver og vejleder de nyankomne i forhold til arbejdsmarked og uddannelse eller en kultur/sprogvært, der laver sociale aktiviteter med de nytilkomne, øver dansk og introducerer til byens kulturtilbud. Den nytilkomne og den frivillige matches i 6 mdr. og mødes min. 1-2 gange månedligt.

Geografisk udstrækning

Projektet foregår i København.

Organisering

Københavns Værtsprogram er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Foreningen Nydansker. Fordelen ved denne konstellation er, at kommunen har kontaktfladen til de nyankomne borgere og frivilligforeningen har erfaringen med arbejdet med de frivillige.

Værtsprogrammets projektkoordinator er ansat i Afdelingen for Integration og Sprog, Jobcenter København. Afdelingen for Integration og Sprog har integrationsansvaret for borgere omfattet af integrationsloven i Københavns Kommune og har kontinuerlig kontakt til nyankomne udlændinge. Projektkoordinatoren er overordnet tovholder for projektet og har ansvaret for de nyankomnes deltagelse; opsøge dem, foretage interviews, afholde introduktionsmøder samt følge op på deres matchforløb. Kontakten til de nyankomne opnås via kolleger i afdelingen, sprogskoler, events, Copenhagen International Citizen Service Center og foreninger såsom Expats in Denmark.

Foreningen Nydansker har ansvaret for at hverve og matche de nyankomne med karriereværter og Kulturværter. De forbereder desuden de frivillige på matchforløbet ved afholdelse af kurser og følger op på de frivilliges deltagelse.

Københavns Værtsprogram har hjemmel i Integrationslovens § 5a. Det er finansieret af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og er en del af Københavns Kommunes mangfoldighedsprogram ”Bland dig i byen”.

Resultater og erfaringer

Målet er at matche 150 nytilkomne udlændinge med 150 frivillige københavnske værter i perioden august 2011 til december 2013.

Succeskriterier:
 • 70 % har fået større viden om normer, værdier og kulturer i Danmark
 • 70 % af de nytilkomne der har deltaget i værtsprogrammet, føler sig i højere grad inkluderet i København
 • 70 % har fået mere viden om kultur- og fritidstilbud i København
 • 70 % har fået mere viden om arbejde og uddannelse
 • 50 % af de expats og deres familier der har deltaget i værtsprogrammet, føler deltagelsen har haft en positiv effekt i forhold til at ville fortsætte deres tilværelse i Danmark

Succeskriterierne måles i et online evalueringsskema, som de nyankomne får tilsendt, når de har afsluttet deres matchforløb. Der foreligger en evaluering af Host Program 2011-2012 på kommunens hjemmeside.

Værterne: Projektet fik allerede i løbet af de første par måneder henvendelse fra over 100 københavnere, der gerne ville være frivillige i projektet. Mange af de frivillige melder sig, fordi de selv har erfaring med at bosætte sig i et fremmed land. Andre ser det som en mulighed for at vise Danmark som et åbent og imødekommende samfund. Foreningen Nydansker har desuden samarbejdsaftaler med store firmaer så som Implement og Novo Nordisk, der leverer værter til projektet. Pt. er der flere end 500 frivillige tilknyttet Foreningen Nydanskers mentorkorps, hvoraf nogle dog er aktive i andre aktiviteter end værtsprogrammet.

De nyankomne: De nyankomnes baggrunde er vidt forskellige, lige fra familiesammenførte til højtuddannede arbejdstagere. Fælles for dem alle er, at de har været i Danmark i under 3 år. Der er blandt de nyankomne overvældende interesse for deltagelse og pt. deltager 150 nyankomne i Værtsprogrammet, mens 40 står på venteliste.

Fra 2011-2012 matchede Værtsprogrammet over 200 nytilkomne med frivillige værter. Evalueringen viser, at 90 % af de nytilkomne deltagere har været tilfredse med møderne med deres vært. Deltagelsen har bl.a. bevirket at:

 • 38 % improved knowledge about service offers (Libraries, schools, health care system etc.)
 • 44 % improved knowledge about culture and leisure time activities (sports clubs, museums etc.)
 • 63 % improved insight into norms, values and culture of Denmark
 • 39 % improved their Danish skills
 • 39 % improved knowledge about the educational system
 • 79 % improved knowledge about the Danish job market
 • 72 % improved their clarification of qualifications and possibilities at the job market
 • 72 % improved job applications and CV
 • 73 % improved their job seeking strategies (How and where to look for a job)
 • 71 % improved chances of finding a job
 • 63 % improved possibility of finding and engaging in a professional network
 • 51 % improved their feeling of inclusion in Copenhagen (inclusion is defined as a sense of belonging/being a part of)
 • 64 % improved their social network
 • 70 % felt it had a positive effect in regards to wanting to continue life in Copen-hagen

Derudover er 52 % af de der har været matchet gennem Copenhagen Host Program kommet i enten ordinær beskæftigelse, under uddannelse, i praktik eller løntilskud under eller efter deltagelse. Beregninger viser, at de der er kommet i ordinær beskæftigelse bidrager med omkring 5.220.000 kroner om året til de offentlige kasser. I denne beregning er personer under uddannelse og i praktik eller løntilskud ikke medtaget. Den resterende gruppe af nytilkomne, som fortsat er jobsøgende er selvforsørgende og udgør således ikke nogen omkostninger for det danske samfund.

I 2013 har Værtsprogrammet indtil nu matchet 150 nydanskere med frivillige værter. Der er p.t. ca.40 nytilkomne på venteliste.

Projektstatus januar 2014

Værtsprogrammet er blevet forlænget indtil 2015. Der skal i 2014 og 2015 laves 250 match årligt, og programmet vil have et årligt budget på 1,5 mio. kr.

Foreningen Nydansker og Københavns Kommune har desuden fået økonomisk støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at udbrede de gode erfaringer med Copenhagen Host Program. Som udgangspunkt skal der afholdes 2 seminarer, hvor andre kommuner kan høre mere om projektet. Desuden har alle kommuner mulighed for at melde sig til individuel sparring og vejledning.

Godt eksempel

Copenhagen Host Program er udvalgt som et godt eksempel - læs mere Copenhagen Host Program


  Kontakt aktøren

  Københavns Kommune
  Musvågevej 15
  2400 København NV


  Kontaktperson
  Kari Mørkøre-Yde
  Koordinator
  T: +45 20 33 71 65
  E: cphhostprogram@bif.kk.dk

  Kontaktinformation

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  |
  Njalsgade 72A
  |
  2300 København S
  |
  Tlf.: +45 72 14 20 00
  |
  E-mail:

  Genveje

  Send