Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| consortium for global talent


Sidens værktøjer


Consortium for Global Talent

Målgruppe

Målgruppen for Consortium for Global Talent er primært politiske beslutningstagere på alle områder, der berører højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, deres familier og internationale studerende.

Baggrund og Formål

Baggrunden for oprettelsen af Consortium for Global Talent er, at de største danske og udenlandske virksomheder i Danmark oplevede udfordringer i forhold til at skaffe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Initiativet blev taget af A. P. Møller - Mærsk, og i dag er 18 virksomheder medlemmer af konsortiet.
Formålet med Consortium for Global Talent er at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge i Danmark.

Indhold og aktiviteter

Arbejdet i Consortium for Global Talent er især målrettet en forbedring af de overordnede rammevilkår for de højtuddannede udlændinge og deres familier. Hvert år udvælges tre topprioriteter. I 2010 var prioriteterne flere internationale skolepladser, en lempelse af beskatningen af højtuddannede udlændinge (forskerskatteordningen) og dannelse af sociale/professionelle netværk for disse. I 2011 arbejdede konsortiet på at få sat politisk fokus på tonen overfor udlændinge, at få forbedret den lokale integration i kommunerne og mindske ”red tape” (langsommelig sagsbehandling hos myndighederne). I 2012 var hovedprioriteringerne medfølgende partnere, en bedre interaktion mellem danskere og udlændinge og et fortsat fokus på at mindske ”red tape”. I 2013 ses på de medfølgende partneres professionelle liv mens de er i landet, en gennemgribende gennemgang af skatteområdet for udlændinge og øget samarbejde med udlandet.

Consortium for Global Talent er aktiv i medierne, når højtuddannede udlændinge, deres forhold i Danmark og deres betydning for dansk erhvervsliv og vækst er på dagsordenen, men sætter også selv initiativer i gang.

Konsortiet søsatte i august 2012 en informationskampagne til erhvervslivet for at få etableret flere praktikforløb. CEO Tine Horwitz har, sammen med Københavns Universitet, studeret den amerikanske indsats, hvor der er et langt større fokus på karrierevejledning. Formålet er at få så mange virksomheder som muligt til at forstå nytteværdien af praktikophold og at åbne dørene for de internationale studerende. I 2013 er konsortiet i stigende grad blevet en inspirator for udlandet ift. den internationale talentdagsorden og indgår i stigende grad i samarbejder med Sverige, Norge og Kina og snart også de baltiske lande.

Der lægges meget vægt på at kunne samarbejde bredt med alle, der beskæftiger sig med højtuddannet arbejdskraft, idet resultater bedst nås gennem koordinering af indsatsen, øget samarbejde om målet og iværksættelse eller støtte til opnåelse af resultater.

Derfor samarbejder konsortiet med virksomheder, regeringen, ministerier, offentlige myndigheder, arbejdsgiverorganisationer, udenlandske erhvervsorganisationer, sportsfor-eninger, biblioteker, frivillige foreninger, udlændingenetværk, universiteter og private initiativer med henblik på at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

Geografisk udstrækning

Konsortiets medlemsvirksomheder er spredt over hele landet.

Organisering

Konsortiet består af følgende virksomheder: A.P. Møller-Maersk, Arla Foods, Carlsberg Group, Danske Bank Group, DONG Energy, FLSmidth, Grundfos, H. Lundbeck, IBM Denmark, The LEGO Group, Microsoft Development Center Copenhagen, Nordea, Novo Nordisk, Saxo Bank, Siemens A/S, SimCorp, TORM A/S og Vestas Wind Systems.

Alle virksomhederne betaler et årligt medlemsbidrag. Virksomhederne er medlemmer af fire forskellige arbejdsgiverorganisationer og en enkelt står helt udenfor. De repræsenterer en stor bredde i forhold til forretningsområder. Consortium for Global Talent er i sit arbejde støttet at H.K.H. Kronprinsessen, der ofte deltager i konsortiets arrangementer.

Resultater og erfaringer

Consortium for Global Talent  er med til at påvirke dagsordenen og rammebetingelserne for højtuddannede udlændinge i Danmark og deres familier og har bl.a. været medvirkende til:

  • at få gennemført en forbedring af forskerskatteordningen
  • at såvel København som Aarhus har forøget deres internationale skolepladstilbud væsentligt
  • at få langt flere ministerier, myndigheder, kommuner og andre offentlige institutioner til at kommunikere på engelsk, herunder udarbejdelsen af en engelsk version af borger.dk
  • at den offentlige tone i debatten om udlændinge er blevet betydeligt forbedret
  • at kørekortundervisning kan tages på engelsk over hele landet
  • at der er udarbejdet en digital velkomstpakke til alle udlændinge samt
  • at der er skabt et forum, hvor medlemsvirksomhedernes ansatte - udlændinge så vel som danskere kan mødes.

Desuden har konsortiet produceret to rapporter: “Today international students – tomorrow national labor” og ”International Interns – a valuable resource”, som sætter fokus på værdien af internationale studerende i Danmark.

Som eksempler på det samarbejde konsortiet indgår i med andre aktører på området, har det sammen med KL afholdt en konference ”Global Denmark” om kommunernes rolle i forhold til udenlandske medborgere og deres familier. På konferencen ”Dimensions of Diversity” blev dimensioner af diversitet i samfundet og på arbejdspladsen drøftet sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Microsoft Development Center Copenhagen. Senest trak en stor konference ”Bridging cultures” afholdt sammen med Københavns Universitet over 400 deltagere fra herværende ambassader, universiteter og virksomheder.

Projektstatus januar 2014

Consortium for Global Talent har en række aktiviteter på tegnebrættet, heriblandt formulering af en national talentstrategi; bedre markedsføring af Danmark, danske virksomheder og universiteter; etablering af et nordisk konsortium samt flere partnerskaber med udlandet om udveksling af talenter, professionelle såvel som internationale studerende.


Kontakt aktøren

Consortium for Global Talent
Esplanaden 50
1098 Copenhagen K


Kontaktperson
Tine Horwitz
CEO Consortium for Global Talent
E: mail@consortiumforglobaltalent.dk.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send