Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| connecting friends


Sidens værktøjer


Connecting Friends

Målgruppe

Målgruppen er nytilkomne udlændinge, som er sprogkursister på Københavns Sprogcenter.

Baggrund og formål

Projektets overordnede mål er at styrke sprogkursisternes tilhørsforhold til det danske samfund, dels ved at de skaber netværk og venskaber med danskere, dels ved at de får et større praktisk kendskab til København og det danske samfund, så de ved, hvor de kan henvende sig vedrørende eksempelvis jobsøgning, skattekort, læge mm.

Indhold og aktiviteter

Projektet havde tre hovedaktiviteter: spiseklubber med plads til 45 deltagere, hvor en gruppe udlændinge og frivillige danskere mødes og spiser sammen fire gange over to måneder, planlægning og afvikling af informationsaftener på baggrund af sprogkursisternes ønsker til relevante emner, fx det danske uddannelsessystem, kommunal borgerservice, dansk kultur og traditioner og afvikling af andre sociale aktiviteter såsom sightseeing i København, museumsbesøg og lignende.

Derudover er der oprettet en facebook-gruppe som sikrer interaktion mellem medlemmerne.   

Geografisk udstrækning

Projektet dækker geografisk Københavnsområdet, da det er aktuelt for de udenlandske arbejdstagere, der har en tilknytning til Københavns Sprogcenter.

Organisering

Projektet gennemføres af Københavns Sprogcenter og var fra starten finansieret af det daværende ministerium for Flygtninge, Indvandrere og integration. Internt blev der ved projektstart ansat en projektleder, som brugte en stor del af sin tid på projektet.

I særdeleshed arbejdes der for at gøre projektet selvkørende, primært ved opsporing af ildsjæle blandt kursisterne, som langsomt kunne indtage en koordinerende rolle.

Fra august 2011 har sprogcenteret selv stået for driften, og der er i dag nedsat en koordineringsgruppe på 8 kursister som tilrettelægger og udfører arrangementer. Projektlederen bruger nu i gennemsnit 30 % af sin tid på projektet. 

Resultater og erfaringer

Sprogcenter København har haft gode erfaringer med opsporing af ildsjæle til forankring af projektet, efter Integrationsministeriet ikke længere finansierede projektet. Erfaringen er, at jo mere det blev kursist-baseret og kursist-styret, jo mere følte folk et ansvar.

Fokus for projektet har ændret sig efter sprogcenteret har forankret indsatsen, og det er nu i højere grad kursisterne i koordineringsgruppen, der bestemmer fokus for initiativet. Det er også blevet klart, at tilbuddet primært retter sig mod relativt nyankomne på sprogcenteret. Ofte falder folk fra, når de er faldet mere til og har oparbejdet et større netværk.

Projektstatus

Efter forankring hos sprogcentrets brugere fortsættes projektet med den tidligere projektleder på sidelinjen.


Kontakt aktøren

Københavns Sprogcenter
Valdemarsgade 16
1665 København V


Kontaktperson

Helen Munch-Petersen
Projektkoordinator
T: +45 21 43 66 77.


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send