Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| career development workshops


Sidens værktøjer


Career Development Workshop

Målgruppe:

Målgruppen for Career Development Workshop er spouses til udenlandske arbejdstagere i Region Hovedstaden.

Baggrund og Formål:

Initiativet bygger videre på et tidligere netværk for spouses til ansatte på DTU. I dag varetages og finansieres initiativet gennem Copenhagen Talent Bridge, og initiativet er åbent for alle spouses i Region Hovedstaden. Den første workshop blev afholdt d. 27. november 2012.

Formålet med projektet er at hjælpe deltagerne til at blive mere afklarede omkring deres nye liv i Danmark samt at hjælpe dem med at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Indhold og aktiviteter:

Career Development Workshop finder sted en gang om måneden på DTU og varer halvanden dag. Man deltager på én workshop, hvor deltagerne modtager undervisning og individuel coaching. Fokus ved workshoppen er for det første deltagernes oplevelse af at bo i et nyt land, hvor de ikke kender systemet og kulturen. For det andet er der fokus på deres oplevelse af at være hjemmegående, hvor mange tidligere har haft job og karriere.

Undervisningen og coachingen på workshoppen sætter fokus på fire temaer:

 1. Selvindsigt:
  CDW bruger Myers Briggs Type Indicator (MBTI) i undervisningen for at give deltagerne nogle begreber til at forstå sig selv og tale om deres personligheder. MBTI bruges også i erhvervslivet, og kombinationen af at opnå større selvindsigt og evnen til at tale om sin egen personlighed hjælper deltagerne med at begå sig bedre til jobsamtaler. Undervisningen i MBTI virker derved som en indgangsvinkel til dansk arbejdslivskultur og det danske erhvervsliv.
 2. Arbejdslivskultur i Danmark:
  Viden om dansk arbejdslivskultur er vigtig for udenlandske arbejdstagere, da der kan være betydelige forskelle i deres hjemlands og det danske syn på fx ledelse og selvledelse.
 3. Momentum:
  Det er vigtigt at afklare, hvordan man holder fokus på sin egen karriere når man er hjemmegående husmor eller –far. Det kan man gøre ved at skabe og fastholde momentum, så jobsøgning bliver noget man gør i dag i stedet for at udskyde det til i morgen.
 4. Støtte:
  Det er vigtigt for CDW at sikre, at deltagerne bliver støttet efterfølgende. Derfor præsenteres deltagerne for Copenhagen Talent Bridges andre aktiviteter samt en række øvrige personlige og professionelle netværk i hovedstadsområdet.

De fire temaer hjælper deltagerne til at blive mere bevidste om deres nye livssituation i Danmark, ligesom de præsenteres for en række værktøjer til at ændre deres situation. Bl.a. tilbydes deltagerne en personlighedsprofil, som hjælper dem til at fokusere på deres styrker, herunder hvad de kan tilbyde potentielle arbejdsgivere. Endeligt støttes deltagerne i at opsøge de øvrige aktiviteter, som bl.a. foregår gennem Copenhagen Talent Bridge.

Geografisk udstrækning:

Career Development Workshop er åbent for alle spouses i Region Hovedstaden.

Organisering:

Career Development Workshop er finansieret gennem Copenhagen Talent Bridge. Workshoppene finder sted på DTU.

Resultater og erfaringer:

Siden projektstart har knap 160 spouses deltaget på en workshop. Heraf er ca. en tredjedel  kommet i arbejde.

I projektdeltagernes evalueringer udtrykker de stor tilfredshed med Career Development Workshop  hvor coachingens fokus på selvudvikling gennemgående opleves som vigtig og brugbar.

Desuden er projektet i gang med at gennemføre målinger af deltagernes tilknytning til det danske arbejdsmarked for at finde effekten af initiativet. Der foreligger på nuværende tidspunkt  ikke en opsamling af resultaterne heraf.

Status januar 2014:

Career Development Workshop afholdes en gang månedligt. Find datoen for den næste workshop her: http://wwwx.dtu.dk/Sites/nyansat/signup.aspx


Kontakt aktøren

DTU Lyngby Campus
Anker Engelunds Vej 1
2800 Lyngby


Kontaktperson
Mette Nelleberg
Career Coach
T: +45 20 12 33 59
E: careercoach@adm.dtu.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send