Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| bosætningskoordinatorer


Sidens værktøjer


Bosætningskoordinatorer

Målgruppe:

Bosætningskoordinatorernes målgruppe er nyankomne tilflyttende arbejdstagere (danske og udenlandske) til virksomheder i Region Syddanmark.

Baggrund og formål:

Bosætningskoordinator-initiativet er udviklet af foreningen work-live-stay southern denmark . Foreningen arbejder for at forbedre virksomhedernes muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtuddannet arbejdskraft i syddanske virksomheder.

Hver kommune i Region Syddanmark har ansat en bosætningskoordinator, som bl.a. hjælper nyankomne arbejdstagere fra udlandet med alle opgaver i forbindelse med modtagelse og fastholdelse. Bosætningskoordinatoren hjælper den nyankomne både med de praktiske myndighedsopgaver og med de trivselsmæssige udfordringer, der er forbundet med at flytte til et nyt land. Koordinatoren fungerer  således som den nyankomnes indgang til både  offentlige myndigheder og til andre aktører, der hjælper med opgaver vedrørende bolig, bank, partnerjob, foreningsliv etc. Koordinatorerne indgår desuden i kommunernes øvrige aktiviteter målrettet modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft..

Målsætningen er, at:

  • Det skal være attraktivt og nemt for højtuddannede at flytte til Syddanmark.
  • Det skal være nemt for de syddanske virksomheder at ansætte højtuddannede.
  • Det skal være muligt at finde job til medfølgende partnere.

 

Indhold og aktiviteter:

Bosætningskoordinatoren kan  hjælpe tilflyttere til den syddanske kommune og kommunens virksomheder på mange forskellige måder. Koordinatoren kan tilbyde tilflyttere hjælp til praktiske og/eller trivselsrelaterede udfordringer med at flytte til et nyt land. Samtidigt kan koordinatoren hjælpe kommunens virksomheder med de udfordringer, der følger med rekruttering, modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft.

Bosætningskoordinatoren kan alt efter behov hjælpe tilflyttere og virksomheder med :

  • at følge tilflytteren tæt og aktivt hjælpe med praktiske opgaver såsom  anskaffelse af CPR-nummer, NemID og skattekort.  .
  • at vejlede og videreformidle til en navngivet person ved de relevante instanser, så tilflytteren ved, hvor han/hun skal søge nærmere information.
  • at tilbyde hjælp til selvhjælp ved at sende tilflytteren links til formularer, myndigheder m.m. og vejlede om, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge.

Som en del af initiativet er der udviklet et online værktøj, Bosætningsportalen, som indeholder en række informationer til bosætningskoordinatorerne, som de kan bruge i deres arbejde. Med Bosætningsportalen får bosætningskoordinatorerne hjælp til at løse alle opgaver i forbindelse med tilflytning, både myndighedsopgaver, opgaver i forhold til fastholdelse og opgaver målrettet virksomhederne. Portalen samler således alle informationer og relevante links.

Fra d. 1. januar 2014 er der adgang til portalen for medlemmer af foreningen work-live-stay. Medlemskab er gratis indtil 2015. Portalen findes på www.bosætningsportal.dk.

I 2014 vil work-live-stay udvikle korte kompetenceudviklingsforløb for bosætningskoordinatorer efter behov, så det hele tiden sikres, at bosætningskoordinatorerne er klædt på til deres opgave.

Geografisk udstrækning:

Bosætningskoordinator-initiativet omfatter alle kommuner i Region Syddanmark, og disse ansætter i varierende grad en bosætningskoordinator, afhængigt af det lokale behov.

Bosætningsportalen er udviklet som et hjælpeværktøj til disse kommunale medarbejdere, men anvendes også af videregående uddannelsesinstitutioner og større virksomheder.

Organisering:

Foreningen work-live-stay southern denmark står for initiativet og er ansvarlig for at drive, vedligeholde og videreudvikle Bosætningsportalen. Foreningen finansierer initiativet.

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne med deltagelse af fire lokale tovholdere fra hhv. Sydvestjylland, Sydjylland  , Trekantsområdet og Fyn samt sekretariatet for work-live-stay southern denmark. Arbejdsgruppen mødes ca. en gang hver anden måned.

Tovholderne er ansvarlige for at opbygge subregionale netværk mellem bosætningskoordinatorer i hver deres område. I disse netværk arbejdes der med tværkommunale opgaver såsom partnerjob og udveksles erfaringer i forhold til bosætningsstrategier. work-live-stay southern denmark og arbejdsgruppen arbejder tæt sammen for at dele viden og gode erfaringer fra projektet på tværs af kommunerne.

Resultater og erfaringer:

Bosætningsportalen er udviklet og blev lanceret 22. oktober 2013 på www.bosætningsportal.dk

work-live-stay er løbende i dialog med alle 22 kommunaldirektører og borgmestre i regionen om, hvordan kommunerne kan udvikle deres service overfor højtuddannede tilflyttere. Samtidig er der dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvordan man kan forenkle sagsgangen for udenlandske tilflyttere og gøre kommunerne til omdrejningspunkt.

Status januar 2014:

Initiativet er igangværende.

Pr. 1. januar 2014 har syv kommuner i Syddanmark  ansat eller udpeget bosætningskoordinatorer fra januar 2014, mens seks kommuner allerede har sådanne ansat.


Kontakt aktøren
work-live-stay

work-live-stay Southern Denmark
Spinderigade 11E, Studio B11
7100 Vejle


Kontaktperson
Julie Fink
Udviklingskoordinator
T: +45 29 21 96 32
E: jfi@worklivestay.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send