Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| boimidtvest


Sidens værktøjer


Boimidtvest

Målgruppe

Udenlandsk arbejdskraft i midt-vest (Ringkøbing-Skjern Kommune) samt virksomheder, som efterspørger udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål

Formålet med projektet er at lette og strømline modtagelsen og integrationen af udenlandske arbejdstagere og deres familier, samt understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration i lokalsamfundet.

Indhold og aktiviteter

Projektet består af en hjemmeside, som formidles på tre forskellige sprog (dansk, tysk og engelsk). Man kan både finde information rettet mod udenlandske tilflyttere og mod virksomheder i området.
Idéen med hjemmesiden er, at al relevant praktisk information, hvad enten man er tilflytter eller virksomhed i Region Midtjylland, er samlet på hjemme-siden.

Geografisk udstrækning

Hjemmesiden indeholder, foruden overordnet praktisk information ved ankomsten til Danmark, også regional- og lokalrelevant information fra Region Midtjylland og Ringkø-bing-Skjern området. Herudover ligger der på hjemmesiden en kalender, som giver et overblik over internationale arrangementer, som har relevans for målgruppen.

Organisering

Projektet er en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som støttes af den Europæiske Socialfond. Projektet drives lokalt af Ringkøbing-Fjord Erhvervsråd.

Resultater og erfaringer

Hjemmesiden er efter oprettelsen blevet ændret til kun at være på tre sprog (oprindeligt var den også på polsk og russisk). Da det er erfaringen, at opdatering af hjemmesiden er et omfattende arbejde, og at de fleste besøgende bruger de engelske, tyske og danske sider, så det blev besluttet kun at præsentere hjemmesiden på tre sprog.

Projektstatus september 2014

Projektet blev afsluttet i februar 2014.

Kontakt aktøren

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Bredgade 77
6940 Lem St.


Kontaktperson
Helle Brunner
T: +45 99 75 26 05 / 40 28 51 93
E: hbr@erhvervscentret.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send