Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| best brains


Sidens værktøjer


Best Brains

Målgruppe: 

Målgruppen er virksomheder i Region Syddanmark.

Baggrund og Formål:

Projekt Best Brains er et af fem indsatsområder i Region Syddanmarks samlede talentprogram Work. Live. Stay. Projektet De bedste hjerner til Syddanmark sætter fokus på at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft og har som mål at tiltrække 300–500 højtuddannede til Region Syddanmark samt gennemføre foranstaltninger og tiltag, der skal medvirke til at fastholde den højtuddannede arbejdskraft i regionen. 

Projektet har særligt fokus på højtuddannet arbejdskraft fra både ind – og udland, der beskæftiger sig med energi, velfærdsteknologi, oplevelseserhverv og IKT.

Indhold og aktiviteter:

Formålet er at tiltrække og fastholde højtuddannede i Esbjerg, Sønderborg og på Fyn primært indenfor: 

 • Energi 
 • Velfærdsteknologi
 • Oplevelsesøkonomi 

I hvert lokalområde har 25 virksomheder mulighed for at indgå som virksomhedspartnere i et netværk. Virksomhederne forpligter sig til at deltage i virksomhedsnetværket og bidrage med viden, ressourcer og tid – svarende til 3 timer per måned over 3 år (i alt 80 timer i perioden 2012-2014). 

Dertil skal virksomhederne indgå i udvikling og testning af tiltag, der skal fremme tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede i virksomheden og i den syddanske region generelt.

Projektet er delt i tre nøgleområder under overskrifterne Work, Live og Stay, hvor hver overskrift indeholder en række aktiviteter og indsatser, som de lokale virksomhedsnetværk skal være med til at igangsætte og udfylde, så de passer til de lokale behov.

Work

 • Behovsanalyse
 • Fælles hjemmeside og øget synlighed af karrieremulighederne i Syddanmark 
 • Sammenhæng mellem fælles hjemmeside og områdeportal for hhv. Esbjerg, Sønderborg og Fyn
 • Identifikation af internationale vidensnetværk hvorfra der kan rekrutteres højtuddannede 
 • Profilering af syddanske jobs på relevante danske og internationale messer 

Live

 • Newcomers’ infoshop / bosætningskoordinator
 • Velkomstpakke og tilflytterpakke 
 • Cultural awareness-kurser 

Stay

 • Mentorer 
 • Ægtefællejob 
 • Tilflytternetværk 
 • Introduktion til foreningsliv 
 • Frivillig-netværk

Geografisk udstrækning:

Projektet dækker Region Syddanmark og herunder er der særlig fokus på tre områder: Sønderborg, Esbjerg og Fyn.

 

Organisering:

Projektet er organiseret som et samarbejde mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Esbjerg Erhvervsudvikling og Udvikling Fyn. 

 

Projektstatus marts 2013:

Efter at have gennemført behovsanalysen under området ”Work” i løbet af efteråret 2012 arbejder projektgrupperne med fælles hjemmeside, tilflytter- og velkomstpakke, bosætningskoordinator, tilflytternetværk, frivillig-netværk og identifikation af internationale vidensnetværk.

Esbjerg og Sønderborg har etableret et virksomhedsnetværk, hvor der holdes møder hver 6. uge. Virksomhederne har bl.a. haft mulighed for at deltage i workshops om brugen af Linked-in og Generation Popstars. 

For at kunne bruge erfaringerne er tidsplanerne lidt forskudt. 

På Fyn rekrutteres der til virksomhedsnetværket frem til juni 2013.


Kontakt aktøren

Best Brains - Sønderborg E&T center
Perlegade 9, 1. sal
6400 Sønderborg


Kontaktperson

Lone Koch
Erhvervschef
T: +45 51351091
E: lk@set-sonderborg.dk


Læs mere


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send