Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| initiativer


Sidens værktøjer


Initiativer

Her finder du en kortlægning af en lang række initiativer om rekruttering og fastholdelse af internationale talenter.

Her finder du beskrivelser af mere end 100 konkrete initiativer. Der er tale om en kortlægning af initiativer – ikke aktører. Der er med andre ord fokus på formidling af viden og erfaringer, som andre kan have glæde af i deres arbejde med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Under hvert initiativ henvises til en kontantperson, som kan uddybe erfaringerne med indsatsen. Initiativer som er afsluttet for mere end to år siden vil som udgangspunkt ikke blive medtaget.


Søg

 

Vælg type...

Vælg aktør...

Søg...

Initiativer:

 • Udenlandske medarbejdere uden en stor HR-afdeling (Et godt eksempel) Reklamebureauet Advance har 60 medarbejdere og gode erfaringer med internationale medarbejdere gennem 10 år.
 • Career Development Workshop forbereder spouses til det danske arbejdsmarked (Et godt eksempel) Siden november 2012 har Career Coach Mette Nelleberg budt spouses til internationale arbejdstagere velkommen til en halvanden dages lang workshop. Gennem undervisning og one-on-one-coaching får deltagerne værktøjer til at blive mere bevidste om deres forventninger til og muligheder på det danske arbejdsmarked som nytilflyttet udlænding. Career Development Workshop af et initiativ under Copenhagen Talent Bridge.
 • Legende nem integration på Children's Fair (Et godt eksempel) Childrens Fair er et arrangement hvor internationale vidensarbejdere og deres familier kan møde myndighederne, samt få en god indgang til bl.a. sports- og foreningslivet i Storkøbenhavn.
 • Copenhagen Host Program skaber kontakt mellem nyankomne udlændinge og danskere (Et godt eksempel) Samarbejde mellem Københavns Kommune og Foreningen Nydansker har succes med at skabe relationer mellem frivillige københavnere med nyankomne udlændinge.
 • Medarbejdernetværk forbinder DTUs internationale medarbejdere (Et godt eksempel) DTU har siden 2010 haft et netværk for sine internationale medarbejdere og deres familier.
 • Expats og danskere mødes på biblioteket (Et godt eksempel) Landets biblioteker arrangerer i stigende grad sociale aktiviteter for expats og danskere. Initiativet Expat Dinners har fungeret som inspiration og øjenåbner, og bibliotekerne udvikler hele tiden nye tiltag.
 • Expat Fair åbner døren til det danske kultur- og foreningsliv (Et godt eksempel) Københavns Kommune har succes med at skabe kontakt mellem frivillige og nyankomne udlændinge.
 • Grundfos-boliger letter tilflytning til Danmark (Et godt eksempel) Grundfos stiller midlertidige boliger til rådighed for nye udenlandske medarbejdere. Det hjælper de udenlandske familier med at finde sig til rette i Danmark, og der bliver dannet netværk med naboerne.
 • International Business Mentoring Programme for ægtefæller og partnere (Et godt eksempel) Mentorprogrammet hjælper ægtefæller og partnere til internationale arbejdstagere ind på det danske arbejdsmarked. Den tætte sparring med højtuddannede danskere fra erhvervslivet udvikler både mentorer og mentees.
 • Masterprogram ruster internationale studerende til et liv i Danmark (Et godt eksempel) International Brainstormers er et talentprogram på Syddansk Universitet, som forbereder internationale kandidatstuderende til livet i Danmark.
 • International Community - et stærkt samarbejde om international arbejdskraft (Et godt eksempel) International Community er et velfungerende samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og virksomheder i området.
 • Internationale talenter skaber vækst i danske SMV’er (Et godt eksempel) International Talent Lab matcher højtkvalificerede internationale talenter med danske SMV’er. Talenterne kan bl.a. hjælpe virksomhederne med at komme ind på nye internationale markeder.
 • InterResource flytter internationale studerende ud på små og mellemstore virksomheder (Et godt eksempel) InterRessource hjælper de studerende og SMV`erne med at finde hinanden.
 • Engelsk som arbejdssprog skaber fællesskab hos IO Interactive (Et godt eksempel) For at lette integration og samarbejde på tværs af nationalitet foregår alt på engelsk hos IO Interactive. Det er med til at skabe både socialt og fagligt fællesskab i den mangfoldige medarbejderstab, og det kan virke positivt på fastholdelsen af de udenlandske ansatte.
 • Praktisk hjælp og fokus på kulturforståelse i LEGO Koncernen (Et godt eksempel) Praktisk hjælp i opstartsfasen og gensidig kultur- forståelse, er nogle af initiativerne for inter nationale medarbejdere i LEGO Koncernen.
 • Mangfoldighed er en opgave for alle i Microsoft Development Center Copenhagen (Et godt eksempel) Hos Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) er det et fælles ansvar for alle at sikre, at de udenlandske medarbejdere inkluderes i virksomhedens sociale netværk. Det har betydet, at MDCC i dag er bedre til at fastholde udenlandske medarbejdere.
 • En god modtagelse fastholder udenlandske specialister (Et godt eksempel) En omfattende modtagelsespakke til internationale medarbejdere sikrer, at Oticon kan tiltrække og fastholde verdens bedste specialister og opretholde positionen som verdens førende virksomhed på deres område.
 • Registration Days på Københavns Universitet (Et godt eksempel) Registration Days har eksisteret i 4 år, og er et samarbejde imellem International Citizens Service (ICS) i København, Statsforvaltningen og de respektive uddannelsessteder. Her kan internationale studerende få klaret alt det påkrævede papirarbejde - og få hjælp til alle de praktiske spørgsmål, hverdagen i et nyt land medfører.
 • En lettere indgang til kommunen i Ringkøbing-Skjern (Et godt eksempel) Koordineret opkvalificering af medarbejdere i Ringkøbing-Skjern kommune giver bedre service til udenlandsk arbejdskraft.
 • Karrieremesse forbinder højt kvalificerede expat spouses og virksomheder (Et godt eksempel) Spouse Career Fair sætter fokus på herboende spouses’ kompetencer og potentiale som medarbejdere i danske virksomheder. Formålet er at synliggøre denne store talentmasse og sætte de højtkvalificerede spouses i kontakt med potentielle arbejdsgivere.
 • En værktøjskasse for tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft (Et godt eksempel) Toolboxen giver danske virksomheder værktøjer til at vise potentielle udenlandske medarbejdere de attraktive sider ved at bo og arbejde i Danmark. Hermed suppleres virksomhedernes employer branding med en place branding af Danmark, der kan være med til at styrke virksomhedernes rekruttering og vise fordelene ved et liv i Danmark for højtuddannede udenlandske arbejdstagere.
 • Velkomstpakke som 70/30-model: en let løsning i høj kvalitet (Et godt eksempel) Business Region Aarhus har i et tværkommunalt samarbejde udviklet en velkomstpakke til nye udenlandske arbejdstagere og studerende.
 • Succes hos Vestas med sprogundervisning for både medarbejdere og medfølgende ægtefæller (Et godt eksempel) Vestas har haft udenlandske medarbejdere ansat i mange år og tilbyder intern sprogundervisning til deres udenlandske medarbejdere og deres medfølgende ægtefæller.
 • 5 trin mod et godt værtsprogram (Initiativ) På baggrund af erfaringer fra seks værtsprogrammer er formålet med guiden at videreformidle vigtige elementer til opnåelse af et succesfuldt værtsforløb, som resulterer i at udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse og bliver godt integreret i Danmark.
 • A Copenhagen arrival-guide - practical information for exchange students and guest students at Copenhagen Business School (Initiativ) Formålet med guiden er at støtte udenlandske studerende både før, under og i forbindelse med afslutningen af deres ophold på CBS og i Danmark. Guiden indeholder relevant praktisk information. Derudover indeholder den information om kulturelle og sociale aktiviteter.
 • Advance (Initiativ) Reklamebureauet Advance er en mellemstor virksomhed med 60 ansatte. Gennem de seneste 10 år har virksomheden haft udenlandske medarbejdere ansat, og virksomheden har nu fået erfaringer med, hvordan de kan hjælpe deres udenlandske medarbejdere til at blive godt integreret på arbejdspladsen
 • Helhedsorienteret indsats i Assens Kommune (Initiativ) Assens kommune har set på hvordan de kunne forbedre deres indsats i forhold til at modtage udenlandsk arbejdskraft. Projektet gik dels ud på at afdække, hvordan kommunens eksisterende modtagelse af international arbejdskraft fungerede, dels på at belyse, hvordan kommunen kunne forbedre sin indsats.
 • Best Brains (Initiativ) Projekt Best Brains er et af fem indsatsområder i Region Syddanmarks samlede talentprogram Work. Live. Stay. Projektet "De bedste hjerner til Syddanmark" sætter fokus på at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft og har som mål at tiltrække 300–500 højtuddannede til Region Syddanmark samt gennemføre foranstaltninger og tiltag, der skal medvirke til at fastholde den højtuddannede arbejdskraft i regionen. Projektet har særligt fokus på højtuddannet arbejdskraft fra både ind– og udland, der beskæftiger sig med energi, velfærdsteknologi, oplevelseserhverv og IKT.
 • Boimidtvest (Initiativ) Formålet med projektet er at lette og strømligne modtagelsen og integrationen af udenlandske arbejdstagere og deres familie, samt at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration i lokalsamfundet.
 • Bosætningskoordinatorer (Initiativ) Bosætningskoordinator-initiativet er udviklet af foreningen work-live-stay southern denmark, og har til formål at støtte nyankomne arbejdstagere i Region Syddanmark med både de praktiske myndighedsopgaver, såvel som de trivselsmæssige udfordringer, der er forbundet med at flytte til et nyt land.
 • Career Development Workshop (Initiativ) Career Development workshops afholdes en gang om måneden på DTU, og er et tilbud rettet mod medfølgende ægtefæller til udenlandske medarbejdere. Formålet med projektet er at hjælpe deltagerne til at blive mere afklarede omkring deres nye liv i Danmark samt at hjælpe dem med at komme ind på det danske arbejdsmarked.
 • Carlsbergs velkomstpakke til internationale medarbejdere (Initiativ) Career Development workshops afholdes en gang om måneden på DTU, og er et tilbud rettet mod medfølgende ægtefæller til udenlandske medarbejdere. Formålet med projektet er at hjælpe deltagerne til at blive mere afklarede omkring deres nye liv i Danmark samt at hjælpe dem med at komme ind på det danske arbejdsmarked.
 • Childrens Fair (Initiativ) Childrens Fair er et arrangement hvor internationale vidensarbejdere og deres familier kan møde myndighederne, samt få en god indgang til bl.a. sports- og foreningslivet i Storkøbenhavn.
 • Come & Stay! (Initiativ) Formålet med projektet er at udvikle fastholdelsestiltag for udlændinge, som er lokalt tilpasset og målrettet tyndt befolkede områder af Danmark. Disse tiltag gør brug af og inddrager de lokale institutioner, organisationer og borgere. På den måde vil regionens evne til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft i brancher med mangel på arbejdskraft blive styrket.
 • Coming to Denmark - Our Stories (Initiativ) Formålet med at håndbogen ”Coming to Denmark – Our Stories” er at inspirere målgruppen til at slå sig ned i Danmark ved at læse personlige beretninger fra andre udenlandske arbejdstagere i Region Midtjylland.
 • Connecting Friends (Initiativ) Projektets overordnede mål er at styrke sprogkursisternes tilhørsforhold til det danske samfund, dels ved at de skaber netværk og venskaber med danskere, dels ved at de får et større praktisk kendskab til København og det danske samfund, så de ved, hvor de kan henvende sig vedrørende eksempelvis jobsøgning, skattekort, læge mm.
 • Consortium for Global Talent (Initiativ) Formålet med oprettelsen af Consortium for Global Talent er, at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge i Danmark. Baggrunden for dette er, at de største danske og udenlandske virksomheder i Danmark har oplevet udfordringer i forhold til at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Initiativet blev taget af A. P. Møller - Mærsk, og i dag er 18 virksomheder medlemmer af konsortiet.
 • Copenhagen Talent Bridge (Initiativ) Copenhagen Talent Bridge vil dels skabe en regional platform og et regionalt samarbejde, der understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen, dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til fastholdelse af udenlandske talenter og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Udgangspunktet er en øget sparring mellem vidensmiljøer, SMV’er og store globalt orienterede virksomheder.
 • Copenhagen Career Program - For Accompanying Spouses and International Students (Initiativ) Projektets mål er at flere medfølgende ægtefæller (spouses) til højtuddannede udenlandske arbejdstagere samt internationale studerende får foden indenfor på arbejdsmarkedet. Projektet vil via en opsøgende indsats opnå kontakt til målgruppen, og derved give dem information om de tilbud og muligheder, de kan benytte.
 • Copenhagen Host Program (Initiativ) I et samarbejde med Foreningen Nydansker vil projektet formidle kontakt mellem nyankomne udlændinge (newcomers) og frivillige danske værter (hosts). Formålet med Københavns Værtsprogram (Copenhagen Host Program) er, at muliggøre mødet mellem nyankomne udlændinge og frivillige Københavnere.
 • Cultural Family Network (Initiativ) Projektet havde som overordnet formål at øge udenlandske medarbejderes netværk i Danmark. Dette blev gjort ved at sætte fokus på sociale og kulturelle udfordringer, give inspiration med forslag til samtaleemner og aktiviteter, opstille handlingsplaner og afstemme forventninger blandt medarbejdere og ved at etablere et netværk på tværs af medarbejdere og virksomheder.
 • Danfoss (Initiativ) Danfoss har igennem en årrække rekrutteret højtuddannede, udenlandske medarbejdere til sine danske udviklings- og produktionsafdelinger. Danfoss er interesseret i, at medarbejderne flytter til Danmark i stedet for at arbejde langdistance fra hjemlandet, og virksomheden arbejder derfor aktivt med fastholdelse for at hjælpe medarbejderne med at finde sig til rette i Danmark.
 • Dansk på ITU med Sprogcenter IA (Initiativ) Udenlandske studerende og medarbejdere på IT-universitetet og Det Informationsvidenskabeligt Akademi (Danmarks Biblioteksskole), kan via dette tilbud få fagrelevant danskundervisning igennem Sprogcenter IA. Undervisningen er som anden danskundervisning gratis.
 • DKworker - parent information & host program (Initiativ) Formålet med projektet var at hjælpe målgruppen med at tilpasse sig livet i Danmark gennem forældreinformation og værtsprogram.
 • Drivhuset og Vandpytten- Internationale børnehaver (Initiativ) Drivhuset og Vandpytten driver to engelsksprogede grupper for børnehavebørn, som forventer at skulle fortsætte deres skolegang i en international skole. Det kan enten være børn af internationale familier, der er bosat i Danmark, eller danske familier der forbereder en udstationering i udlandet.
 • DTU-International-Faculty-Services (Initiativ) I 2007 blev International Faculty Services (IFS) oprettet som en underafdeling af Rekruttering i Koncern HR på DTU. Formålet er at støtte og vejlede de internationale medarbejdere både før og under ansættelse på DTU. Dette gøres gennem forventningsafstemmende samtaler, praktisk hjælp, introprogram og kurser samt oprettelsen af netværk for medarbejdere og for medfølgende partnere.
 • DTU welcome guide - for international employees (Initiativ) Guiden er tænkt som en checkliste, som tilsigter at gøre det lettere for den udenlandske medarbejder at falde til i Danmark og få styr på det praktiske både før, under og efter ophold på DTU og i Danmark. Hvis guiden ikke besvarer ens spørgsmål kan man kontakte International Faculty Service på DTU for at få hjælp.
 • Eksportjob.dk (Initiativ) Eksportjob.dk er en online CV- og jobportal, der er oprettet med det formål at matche højtuddannede udlændinge og danske virksomheder,som har behov for medarbejdere med eksportkompetencer.
 • Embrace - International House Aalborg (Initiativ) Embrace-projektet handler primært om tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret international arbejdskraft. Derudover arbejdes der på, at etablere et International House Aalborg, inspireret af International House Copenhagen.
 • Embrace - International House Aalborg (Initiativ) Esbjerg International Community bidrager til at styrke det internationale miljø i Esbjerg, og giver expats en indgangsvinkel til andre tilbud og aktiviteter i kommunen.
 • Etnisk Erhvervsfremme/ Entrepreneurship in Denmark (Initiativ) Etnisk Erhvervsfremme arbejder for at fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og virksomheder med nydanske ejere.
 • Expat Fair (Initiativ) Formålet med Expat Fair er at gøre udenlandske vidensarbejdere, forskere, studerende og deres familier opmærksomme på det store udbud af fritids- og kulturaktiviteter, som København byder på – og dermed lette deres tilpasning og integration i det danske samfund.
 • Expat in Denmark (Initiativ) Expat in Denmark hjælper expats til at etablere et netværk i Danmark, både professionelt og socialt gennem forskellige workshops, seminarer og andre aktiviteter, der gør det lettere at falde til og bo i Danmark. Expat in Denmark fungerer som virksomhedernes HR afdelingers forlængede arm, idet de tilbyder hjælp på områder, som virksomhederne ikke er vant til at skulle håndtere bl.a. etablering af sociale netværk, kulturel forståelse og trivsel. Expat in Denmarks platforme udgøres af hjemmesiden expatindenmark.com samt af profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn, hvor expats fra hele landet kan interagere.
 • ExpatIntra (Initiativ) Expatintra er en hjemmeside, som indeholder informationer om og kontaktpersoner for alle de områder, der er relevante for en nytilkommet international borger. Det er bl.a. områder som sundhed, hverdagsliv, arbejdsmarked og netværk. Formålet med siden er at skabe en fælles platform, hvor kommunale medarbejdere, der er i kontakt med internationale borgere, kan finde alle de relevante informationer.
 • Fastholdelse af udenlandske studerende i Region Midtjylland (Initiativ) Det overordnede mål er at bidrage til en udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Målet skal nås gennem fastholdelse af udenlandske studerende via etablering af erhvervspraktik, studiejob, projektarbejder og ordinære ansættelser på henholdsvis Aarhus Universitet og VIA University College.
 • Foreningen Nydansker (Initiativ) Foreningen Nydansker arbejder for at nedbryde barrierer mellem nydanskere og dansk erhvervsliv. Foreningen arbejder for øget mangfoldighed via bedre integration mellem erhvervslivet og alle nydanskere – både udenlandske arbejdstagere, som netop er kommet til landet, og nydanskere, som allerede er her.
 • Foss (Initiativ) Fastholdelse af udenlandske medarbejdere er vigtigt for Foss fordi 98% af Foss' omsætning skabes i udlandet. Derfor har Foss en målsætning om, at de udenlandske medarbejdere skal fastholdes i mindst 3 år. På den baggrund startede Foss med at arbejde målrettet med fastholdelse af udenlandske medarbejdere i 2011. I dag har Foss 20 udenlandske medarbejdere ansat i Danmark ud af godt 440 ansatte.
 • Frederiksberg Kommunes flerstrengede integrationsindsats (Initiativ) Formålet med indsatsen er at sikre en god modtagelse og integration af nytilkomne udlændinge i Frederiksberg Kommune.
 • Grundfos (Initiativ) Grundfos har igennem en lang årrække udstationeret medarbejdere rundt omkring i verden og har de seneste år set et stigende antal ansættelser af udenlandske medarbejdere i Danmark. De driver flere forskellige initiativer målrettet modtagelse af udenlandske medarbejdere, idet Grundfos har erfaret, at det er vigtigt for medarbejderne at falde til rette i Danmark hurtigt.
 • Guide til virksomheder der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere (Initiativ) Hovedformålet er at sikre, at expats ikke forlader Danmark i utide. Det er omkostningsfuldt at rekruttere nye medarbejdere, og derfor skal virksomhederne i Danmark være gode til at fastholde de dygtige medarbejdere.
 • Idé- og erfaringskatalog for fritidsområdet (Initiativ) Idé- og erfaringskataloget er en opsamling af erfaringer fra forskellige kommuner, som har arbejdet målrettet med fastholdelse af internationale talenter gennem større tilknytning til fritids- og foreningslivet.
 • Integration af internationale studerende på campus: AU Herning (Initiativ) Projektet vil igennem forskelligartede initiativer forbedre integrationen af de udenlandske studerende. Fokus er på tværkulturel forståelse danske og udenlandske studerende imellem. Dette opnås gennem en række aktiviteter som kultur- og lektiecafé, undervisning i kulturforskelle og optræning af danske studerende til modtagelse af de internationale studerende.
 • International Brainstormers (Initiativ) International Brainstormers er et af de fem projekter under foreningen ”Work Live Stay” som handler om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til region Syddanmark. International Brainstormers skal være med til at tiltrække flere internationale studerende til Syddansk Universitet og få dem bedre integreret i det danske samfund. Det skal blandt andet ske via en buddy-ordning samt en karrierementorordning. Endvidere skal de studerende i et projektorienteret praktikforløb i en virksomhed i Region Syddanmark, og det er også hensigten at den studerende kan skrive sit speciale i samarbejde med den pågældende virksomhed. På den måde bliver de godt klædt på til det danske arbejdsmarked.
 • International House (Initiativ) I International House Copenhagen, der er lokaliseret i centrum af København, har man under et tag samlet relevante kommunale forvaltninger, statslige organisationer, private virksomheder og Københavns Universitets services for udenlandske medarbejdere og gæsteforelæsere. International House tilbyder en fuld pakke til internationale borgere, hvor der ydes hjælp med alt relevant papirarbejde, jobsøgning og netværk.
 • International Business Mentoring Programme (Initiativ) International Business Mentoring Programme er et professionelt mentorprogram for spouses til udenlandske arbejdstagere bosat i Region Hovedstaden. Erfaringer viser, at det kan være vanskelligt for spouses at finde et job i Danmark, og at netop det er afgørende for at fastholde de internationale talenter i landet. International Business Mentoring Programme er derfor oprettet med netop dette formål: at hjælpe deltagerne med at få en fod ind på det danske arbejdsmarked.
 • International Cafe Struer (Initiativ) Den internationale cafés formål er at skabe en afslappende ramme, hvor udenlandsk arbejdskraft og lokale indbyggere har mulighed for at socialisere og derved udvide deres sociale netværk i området. Det foregår hver onsdag, hvor frivillige danskere og frivillige internationale arbejdstagere i området står for afholdelsen af caféen.
 • International Citizen Service (Initiativ) Ideen med International Citizen Service er at samle al myndighedskontakt for udenlandsk arbejdskraft under et tag – at skabe én indgang til myndighedsdanmark. Der skal være enkelt og mindre bureaukratisk at etablere et arbejdsliv i Danmark og derfor samles vejledning og offentlig service fra alle involverede myndigheder på et sted, ligesom der er mulighed for at indlevere relevante ansøgninger og få bistand til at indgive en digital ansøgning.
 • International Community (Initiativ) International Community er Erhverv Aarhus’ netværk for virksomheder med en international profil og for udenlandsk arbejdskraft. Netværket understøtter erhvervslivets rekruttering, modtagelse og fastholdelse af højtuddannet international arbejdskraft og arbejder for at styrke Aarhus og omegn som et attraktivt område for internationale medarbejdere og deres familier.
 • Internationale kontorer på de videregående uddannelser (Initiativ) De internationale kontorer yder vejledning til internationale studerende under deres ophold på en uddannelsesinstitution i Danmark. Ved ankomsten rådgives om praktiske spørgsmål i forbindelse med studiet; det at finde bolig, kontakt til myndigheder m.m.
 • Internationale Skoler i Danmark (Initiativ) Formålet med de internationale skoler er gennemførelse af undervisning på andre sprog end dansk. Det er forskelligt, om det er hele skolen eller kun dele af den som er international. Fælles for alle er deres status som frie grundskoler som af Ministeriet for Børn og Undervisning har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.
 • International Society, Herning - Ikast-Brande (Initiativ) Projektet stræber efter at skabe et bredt socialt netværk for de internationale arbejdstagere i lokalområdet. Herudover er det en målsætning at bygge bro mellem udenlandske arbejdstagere, kommune, arbejdsgiver og det lokale samfund generelt. Kernen i netværket er events og formålet med disse er at give indsigt i lokalområdet og i danske traditioner og skabe relationer til ligesindede.
 • International Staff Mobility (ISM) på Københavns Universitet (Initiativ) ISM rådgiver udenlandske forskere og ph.d. stipendiater samt personaleadministratorer ved Københavns Universitet om alt fra ansættelsesforhold, tilmelding til danskkurser og fritidsaktiviteter og tilmelding af medfølgende børn til daginstitutioner og skoler
 • International Talent Lab (Initiativ) International Talent Lab er et talentprogram for arbejdsløse, højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere bosat i København, som matcher disse med lokale SMV'er. Virksomhederne kan få hjælp af de internationale talenter på to måder; gennem et generelt konkurrenceforløb eller gennem hjælp til en specifik opgave i virksomheden.
 • International Tuesday (Initiativ) Projektet International Tuesday blev startet i oktober 2010 og er et mødested for udenlandske medarbejdere og studerende i Roskilde-området. Mødestedet skal være med til at udvide de internationale medarbejdere og studerendes sociale netværk i lokalområdet med det formål at sikre bedre integration.
 • InterResource (Initiativ) InterResource formidler kontakt mellem udenlandske studerende og lokale virksomheder. Formålet er dels at klæde de studerende på til mødet med virksomhederne og dels at opfordre virksomheder til at se mulighederne i at samarbejde med studerende, som har en anden kulturel baggrund.
 • Introduction to the Danish Democracy (Initiativ) Cph Volunteers har taget initiativ til en foredragsrække om det danske demokrati. Formålet er at give udlændinge bosat i Danmark en introduktion til dansk politik og politisk kultur.
 • IO interactive (Initiativ) IO Interactive har tidligere oplevet udfordringer med at fastholde udenlandske medarbejdere. Derfor har IO Interactive de seneste tre år fokuseret på modtagelse og integration af de internationale medarbejder og deres familier.
 • Kommet for at blive (Initiativ) Danmarks Vækstråd har udgivet en pjece som indeholder syv råd til bedre fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Målgruppen r politiske beslutningstagere samt virksomheder, der enten allerede har eller planlægger at ansætte udenlandske medarbejdere i Danmark.
 • Konceptkatalog for sociale netværk (Initiativ) Konceptkataloget samler erfaringer fra flere kommuner i Region Midtjylland, og præsenterer disse i en række praktiske råd og anbefalinger, der kan bruges ved opstart af sociale netværk for internationale borgere.
 • Lego Koncernen (Initiativ) Formålet med LEGO’s indsats er at lette indgangen til det danske samfund, da det er LEGO’s erfaring, at det kan være med til at fastholde de udenlandske medarbejdere læn-gere.
 • Lifeindenmark.dk (Initiativ) Lifeindenmark.dk er en fællesoffentlig portal, der fungerer som en guide til en række praktiske informationer, der vedrører den offentlige sektor, og er relevante at kende til, hvis man som udlænding vil til Danmark for at arbejde eller studere.
 • Living and working in Denmark – an expat perspective (Initiativ) Publikationen er på engelsk og indeholder information under en række overskrifter, som dækker alt fra arbejdsforhold til familieforhold og fritid i Danmark.
 • Livinskive (Initiativ) Ifølge Planstrategi 2009’s afsnit ’Skive – et godt sted at bo’ er målet at nå op på 50.000 indbyggere i Skive Kommune i år 2020 ved at arbejde aktivt med bl.a. modtagelse og fastholdelse af både udenlandsk og dansk arbejdskraft.
 • Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 (Initiativ) Lyngby-Taarbæk Vidensby er en forening dannet på tværs af af aktører, som arbejder med internationale borgere. Netværket har medlemmer fra lokale uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og Lyngby Taarbæk kommune. Ambitionen er, at Lyngby-Taarbæk som videns- og universitetsby skal være et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel.
 • Mentorfamilier (Initiativ) Projektet Mentorfamilier skal få nydanske medarbejdere og deres familier til at føle sig hjemme i Danmark – på arbejdsmarkedet og i fritiden. Med projektet er det formålet at øge kontakten mellem nydanske og danske familier for derigennem at skabe et fundament for et netværk i virksomheden og lokalsamfundet.
 • Microsoft Development Center Copenhagen (Initiativ) Microsoft Development Center Copenhagen udarbejdede i 2005 en samlet strategi for modtagelse og fastholdelse af højtuddannede, udenlandske medarbejdere. Baggrunden var, at mange af medarbejdernes familier havde udfordringer med at blive integreret i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Microsoft Development Center Copenhagen har derfor løbende udviklet initiativer til at forbedre modtagelsen og fastholdelsen af de udenlandske medarbejdere samt integrationen af deres familier i samfundet.
 • Modtagelse af udenlandske medarbejdere. Vejledning til personaleadministratorer på Københavns Universitet (Initiativ) Formålet med vejledningen er at lette Københavns Universitets lokale personalemedarbejdere i deres arbejde med at modtage udenlandske medarbejdere. Samtidig er formålet at lette det centrale kontors arbejde idet vejledningen er med til at sikre at International Staff Mobility får de rigtige oplysninger fra de lokale personaleadministratorer på fakulteter og underafdelinger.
 • Newcomer Buddy - Esbjerg (Initiativ) Projektet Newcomer Buddy gør det lettere for udenlandske tilflyttere at finde den rigtige forening - og at deltage i foreningslivet i Danmark.
 • Newcomer Service - Esbjerg (Initiativ) Newcomer Service giver én indgang til kommunen for nytilflyttere - men formidler derudover også kontakt til en masse andre aktører, som fx udlejere af boliger, Skat, Mentornetværket (en frivillig forening i Esbjerg/Varde som skaber kontakt imellem internationale borgere og frivillige, danske mentorer), samt andre relevante netværk og fritidstilbud.
 • New in Roskilde (Initiativ) Det er ambitionen med initiativet, der består af en underside på Roskilde Kommunes hjemmeside at samle relevant information for målgruppen på ét sted.
 • Novo Nordisk (Initiativ) Formålet med initiativerne er at hjælpe udenlandske medarbejdere og deres familier med at finde sig til rette i henholdsvis Novo Nordisk og Danmark. Indsatsen sigter mod at gøre ankomsten så smertefri som muligt, samtidigt med at den forbereder medarbejderne til at blive selvkørende.
 • Novum (Initiativ) Novum er en interesseorganisation for højtuddannede nydanskere. Det overordnede formål med foreningen er at bygge bro mellem de virksomheder, der ønsker at udvide på det globale marked, og den ressource, som højtuddannede nydanskere udgør i denne sammenhæng. Novum arbejder for at højtuddannende nydanskere bliver en naturlig del af det danske samfund, hvor de bidrager optimalt med deres kompetencer og kvalifikationer.
 • NytNetværk Sønderborg (Initiativ) NytNetværk Sønderborg er en uafhængig, frivillig og uegennyttig forening, som via en mentorordning vil bidrage til, at nydanskere med en afsluttet videregående uddannelse (mentees) får større indsigt i værdier og normer på det danske arbejdsmarked og dermed kommer i job. Mentorerne er frivillige erhvervsaktive danskere med stærke netværk.
 • Odense International School (Initiativ) Odense International School tilbyder folkeskoleuddannelse på engelsk for elever i alderen 5-16 år. Skolen blev etableret på baggrund af et ønske om at kunne tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft til regionen, samt kunne yde service til internationalt mobile danske familier. Skolen forsøger at skabe sammenhæng imellem det danske og internationale skolesamfund gennem venskabsklasser, fælles ture og arrangementer, samt SFO.
 • Oticon (Initiativ) Oticon er blandt verdens største virksomheder inden for høreapparater, og er derfor konstant på udkig efter højtuddannede medarbejdere, der er de bedste på deres felt. Det danske udvalg af højtuddannede arbejdstagere på dette særlige område er småt, og Oticon er derfor tvunget til at arbejde med internationale rekrutteringsstrategier.
 • Partnerjob- Esbjerg (Initiativ) Projektet "Partnerjob" hjælper medfølgende ægtefæller til udenlandske arbejdstagere med at få en fod indenfor på det danske arbejdsmarked.
 • Projekt Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant (Initiativ) Erfaringen viser, at det udover fokus på den udenlandske medarbejders integration og trivsel er vigtigt, at man i Danmark gør en indsats for at sikre trivsel blandt medfølgende familier til udenlandsk arbejdskraft. Hele familier har særlige behov for at lære om Danmarks kultur, de har behov for vejledning til at navigere i samfundet og for at lære danskerne bedre at kende. Det er målsætningen med projektet, at de danske folkebiblioteker kommer til at spille en afgørende rolle i denne sammenhæng, i kraft af deres lokale forankring og erfaringer med litteratur-, kultur- og integrationstilbud.
 • Projekt Newcomers – samarbejde på tværs (Initiativ) Baggrunden for projektet var, at det er vigtigt at sætte fokus på integration og trivsel i hele familien, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde og medbringer ægtefælle/partner og børn. Projektet byggede videre på Project Newcomers.
 • Rekruttering af udenlandske læger til almen praksis (Initiativ) Initiativet ”Rekruttering til Almen Praksis" skal imødekomme en stigende lægemangel i Region Syddanmark, igennem bl.a. rekruttering af udenlandske læger til lokale praksisser.
 • Ringkøbing-Skjerns Internationale Klub (Initiativ) Formålet med klubben er at sørge for støtte til nyankomne tilflyttere, igennem udveksling og deling af vigtige informationer om livet i det nye land. Sideløbende er det idéen med initiativet, at de udenlandske medarbejdere får udvidet deres netværk i området.
 • RUC’s practical guide (Initiativ) Guiden samler relevant praktisk information til udenlandske studerende på Roskilde Universitet, så disse lettere kan falde til og integreres. Hvis de studerende har yderligere spørgsmål, som guiden ikke besvarer, kan man kontakte det internationale kontor.
 • Samtænkning af indsatser i Ringkøbing Fjord (Initiativ) Projektets formål har været at samtænke indsatsen hos offentlige myndigheder og lokale virksomheder i forhold til modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Sammentænkningen skulle ske med skabelsen af lokale netværk og partnerskaber mellem relevante aktører, for derved at sikre koordinering og ensartethed i tilbuddene til målgruppen. Herudover har det med projektet været sigtet at hjælpe medfølgende ægtefæller med jobsøgning.
 • SDU International Staff Office (Initiativ) Syddansk Universitet (SDU) udarbejdede i 2007 en samlet strategi for HR-indsatsen for universitets internationale medarbejdere. Formålet med strategien er at koordinere indsatsen for universitetets ca. 400 udenlandske medarbejdere for at forbedre deres fastholdelse.
 • SFI - Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft (Initiativ) Rapporten er en komparativ analyse af gældende praksis omkring rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, Norge, Canada, Storbritannien samt Holland, og rapporten fremhæver en række ”best practices”. Rapporten er derfor tænkt som et erfaringsbaseret idékatalog til inspiration for den fremtidige indsats på området.
 • Siemens (Initiativ) Siemens er en international virksomhed, som i Danmark har ca. 7.000 ansatte fra godt 80 forskellige lande, og prioriterer fastholdelse af sine udenlandske medarbejdere højt. Virksomheden har efter feedback fra tidligere udenlandske medarbejdere erfaret, at det er vigtigt for medarbejderne at de kan få hjælp til de udfordringer, en tilværelse i et nyt land kan give. Siemens har derfor lavet en velkomstproces til nye udenlandske medarbejdere, som indeholder information og support om en lang række praktiske forhold, som ligger i forlængelse af det at flytte til et nyt land.
 • Spouse Career Fair (Initiativ) Spouse Career Fair er en karrieremesse, som tilbyder spouses en mulighed til at præsentere sig over for potentielle arbejdsgivere, mens virksomhederne får mulighed for at møde potentielle medarbejdere. Målet er bl.a., at spouses får øjnene op for, at det ikke nødvendigvis er afgørende at tale flydende dansk for at finde et job i Danmark, ligesom virksomhederne bliver gjort opmærksomme på de mange højtkvalificerede spouses.
 • Spouse House Vejle (Initiativ) STARS er et tværegionalt projekt, som i samarbejde med regionens virksomheder og offentlige institutioner skal skabe og formidle 500 studiejobs i Region Syddanmark frem til 2016- for både danske og internationale studerende. Målet er at fastholde flere højtkvalificerede medarbejdere i regionen efter endt studietid.
 • STARS- Studiejob til alle i Region syd (Initiativ) STARS er et tværegionalt projekt, som i samarbejde med regionens virksomheder og offentlige institutioner skal skabe og formidle 500 studiejobs i Region Syddanmark frem til 2016- for både danske og internationale studerende. Målet er at fastholde flere højtkvalificerede medarbejdere i regionen efter endt studietid.
 • Struer International Living (SIL) (Initiativ) Målsætningen er at udvikle Struer Kommunes profil som en åben kommune, der byder alle velkommen uanset nationalitet. Idéen bag er, at der skal skabes lokalt forankrede netværk mellem frivillige, foreninger, erhvervsliv, kommunen og den nytilkomne udenlandske arbejdskraft, for at sikre en god integration i lokalområdet.
 • Sygehus Sønderjyllands tiltag til fastholdelse (Initiativ) Ambitionen med sygehus Sønderjyllands fastholdelsesindsats er, at udenlandske medarbejdere og deres familier falder til såvel fagligt som socialt.
 • Talent Attraction (Initiativ) Projektet Talent Attraction blev startet af Copenhagen Capacity i 2012 for at markedsføre Danmark overfor internationale talenter. Projektet løber frem til september 2015. Det langsigtede mål med Talent Attraction er at sikre, at danske virksomheder kan tiltrække internationale, højt kvalificerede arbejdstagere til Danmark. Dette er vigtigt for danske virksomheders evne til at konkurrere på det globale marked.
 • Talent Attraction Denmark- Toolbox og rekrutteringskampagne (Initiativ) Talent Attraction Toolboxen indeholder forskellige typer markedsføringsmateriale, der brander Danmark som et attraktivt sted at bo og arbejde. Den er skabt for at hjælpe danske virksomheder med at tiltrække udenlandske medarbejdere og præsentere dem for endnu et godt argument for at vælge en karriere i Danmark.
 • Talentville of Tomorrow (Initiativ) Det overordnede spørgsmål, som rapporten forsøger at besvare er, hvad der kræves for at en by, en region eller et land, formår at tiltrække, fastholde og integrere de største globale talenter. Til dette formål opfindes det ideelle fiktive sted ”talentville of tomorrow”. Med udgangspunkt i International Community’s erfaringer og viden på området, kan ”talentville of tomorrow” udgøre guidelines til god praksis, som kan inspirere såvel virksomheder som politiske beslutningstagere.
 • The Bridge Project (Initiativ) The Bridge Project er et selvorganiserende netværk for expats, som ønsker større tilknytning til det danske arbejdsmarked.
 • Tilflytterservice - Vejle Kommune (Initiativ) Tilflytterservice tilbyder forskellige serviceydelser rettet mod både virksomheder og deres internationale medarbejdere, som fx myndighedskontakt i forbindelse med indrejse, rådgivning om job til ægtefæller og hjælp til bolig, dagtilbud, skole og fritidsmuligheder.
 • Together: Multicultural Network (Initiativ) Det overordnede spørgsmål, som rapporten forsøger at besvare er, hvad der kræves for at en by, en region eller et land, formår at tiltrække, fastholde og integrere de største globale talenter. Til dette formål opfindes det ideelle fiktive sted ”talentville of tomorrow”. Med udgangspunkt i International Community’s erfaringer og viden på området, kan ”talentville of tomorrow” udgøre guidelines til god praksis, som kan inspirere såvel virksomheder som politiske beslutningstagere.
 • Trekantsområdet Innovationsforum (TRIN) - Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (Initiativ) Projektets mål er at hjælpe internationale og danske virksomheder i trekantområdet med at fastholde deres udenlandske medarbejdere, så disse ikke forlader området før tid. En af de problematikker, som projektet søger at afhjælpe er, at familierne rejser hjem, fordi medfølgende ægtefælle/partner og børn ikke trives. Derfor forsøger projektet at udvide familiernes sociale liv samt hjælpe jobsøgende ægtefæller med at finde et job.
 • Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland (Initiativ) Den overordnede målsætning er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd.
 • Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland II (Initiativ) Formålet med projektet er at styrke Region Midtjyllands position i en global kontekst i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt optimere virksomhedernes muligheder for vækst. Projektet arbejder desuden med integration af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familier på og uden for arbejdstiden samt modning af lokalsamfundet til mere global åbenhed.
 • Udenlandske medarbejdere i virksomheden - en praktisk håndbog (Initiativ) Formålet med håndbogen er at hjælpe virksomheder med integration af deres udenlandske medarbejdere og give nogle praktiske redskaber til dem, som overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere.
 • Velkomstagenterne (SportsGuides) (Initiativ) Projektet handler om at styrke de nyankomnes relationer til lokalsamfundet og deres danske netværk via dansk idrætsforeningsliv.
 • Velkomstcentre - live and work in North Denmark (Initiativ) Det overordnede formål med projektet er at sikre et kompetent arbejdskraftsudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden ved at forbedre rammevilkårene for den udenlandske arbejdskraft i området. I projektet iværksættes derfor en regional og lokalt forankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration.
 • Velkomstprocedurer i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner (Initiativ) På baggrund af en artikel i dagbladet Politiken med overskriften ”det offentlige taler kun dansk”, takkede kommunerne i Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg i 2011 ja til at deltage i et tværkommunalt udviklingsprojekt i samarbejde med fra Spousecare og Relocation Scandinavia. Projektet havde til formål at udvikle og afprøve velkomstprocedurer for udenlandske borgere. Det har fra start været en prioritet at finde procedurer, som er målrettede og ressourcemæssigt realiserbare i de enkelte kommuner. Derfor er det forskelligt, hvordan de tre kommuner har realiseret projektet.
 • Vestas’ initiativer til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (Initiativ) Indsatsen foregår på tre niveauer: Nationalt hvor der arbejdes for forbedrede rammevilkår for målgruppen, lokalt hvor virksomheden engagerer sig i lokalsamfundene, gennem tæt kontakt til den lokale kommune, internationale skoler og øvrige interessenter i lokalområdet og internt i Vestas, hvor der arbejdes for at sikre, at det bliver let at integrere sig som udenlandsk medarbejdere i Vestas.
 • Vurdering af udenlandske uddannelser (Initiativ) Styrelsen foretager vurderinger af udenlandske uddannelser og informerer om anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer. Det har til formål at lette tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark og understøtte integrationen af udlændinge, ved at deres ressourcer anvendes bedst muligt både på det danske arbejdsmarked og i det danske uddannelsessystem
 • Welcometo (Initiativ) Der er tale om et større partnerskabsprojekt gennemført af DA, LO og KL – i samarbejde med en række kommuner. Projektet satte fokus på at imødegå de barrierer og problemområder, som arbejdskraftindvandrere ofte oplever i forhold til myndighedskontakt, arbejdspladskultur, familiens trivsel, sprog- og kulturtilegnelse mv.
 • We Want You Magazine (Initiativ) Ideen med guiden er, at relevant praktisk information rettet mod nytilkomne udlændinge i Aalborg samles ét sted, med det overordnede formål at sikre, at udlændinge i Aalborg kan få svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse med flytningen til området.
 • Workindenmark (Initiativ) Workindenmark er et offentligt servicetilbud til alle danske virksomheder og udenlandske jobsøgere, som henvender sig vedr. international rekruttering, modtagelse og fastholdelse. Visionen er at skabe balance på det danske arbejdsmarked ved at øge arbejdsudbuddet med udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor der mangler arbejdskraft og derved styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.
 • Working at the University of Copenhagen. Information til udenlandske medarbejdere på Københavns Universitet (Initiativ) Formålet med vejledningen er at samle oplysninger om alle de praktiske procedurer, man skal igennem, når man kommer til Danmark og til KU.
 • Working in Lemvig (Initiativ) Målsætningen med projektet var at forbedre integrationen af udenlandsk arbejdskraft i området. Dette søgtes opnået gennem en bred indsats både i forhold til job (også til medfølgende partnere), bolig, kultur- og fritidsaktiviteter, online netværk m.m.
 • Work in Vejle (Initiativ) Projektet består af en hjemmeside med omfattende praktisk information herunder information om mulige fritidsaktiviteter i området. Herudover har Vejle Kommune udarbejdet en guide til udenlandske familier med børn, som også linkes til på hjemmesiden. Både hjemmesiden og guiden er på engelsk.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send