Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Succes hos Vestas med sprogundervisning for både medarbejdere og medfølgende ægtefæller

Vestas har haft udenlandske medarbejdere ansat i mange år og tilbyder intern sprogundervisning til deres udenlandske medarbejdere og deres medfølgende ægtefæller. Det styrker både de dansksproglige kompetencer og bidrager til at skabe netværk.

I juni afholdte Vestas dimission for at fejre de første medarbejdere og medfølgende ægtefæller, der efter ca. 2 års studier har bestået alle sprogmodulerne.

I juni afholdte Vestas dimission for at fejre de første medarbejdere og medfølgende ægtefæller, der efter ca. 2 års studier har bestået alle sprogmodulerne.

Vestas er en internationalt orienteret virksomhed med aktiviteter såvel indenfor som udenfor landets grænser. Den internationale HR-afdeling International Mobility Development, People & Culture arbejder med modtagelses-, fastholdelses- og integrationsindsatsen.

Det er centralt for afdelingens arbejde, at den er rettet mod både medarbejdere og medfølgende ægtefæller:

”Den medfølgende ægtefælles trivsel er af afgørende betydning for, om modtagelsen og integrationen af den udenlandske medarbejder bliver en succes”, siger afdelingens Director Karina Boldsen.

Vestas Danmark har haft udenlandske medarbejdere ansat i mange år. Dette skinner tydeligt igennem i viften af indsatser fra virksomhedens internationale HR-afdeling International Mobility Development, som blandt andet tilbyder sprogundevisning til både medarbejdere og medfølgende ægtefæller. Den interne sprogundervisning både styrker udlændingenes danske sprogkompetencer og bidrager til at skabe netværk. 

Strategiske og konkrete indsatser på tre niveauer

Den internationale HR-afdeling arbejder med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Vestas på tre niveauer; nationalt, lokalt og et globalt internt niveau.

nationalt plan arbejder Vestas for at forbedre rammevilkårene for målgruppen. Director Karina Boldsen beskriver det således:
”Som en stor virksomhed kan vi være med til at præge udviklingen og forbedre rammevilkårene for målgruppen på nationalt plan. Dette arbejder vi for igennem forskellige landsdækkende organisationer, fx Consortium for Global Talent” .

lokalt plan er det vigtigt for Vestas at være til stede og udvise engagement. I Aarhus hvor Vestas har hovedkvarter, er der igangsat et tæt samarbejde med kommunen, International Community, Workindenmark samt områdets internationale skoler. Via dette samarbejde har Vestas en finger på pulsen i lokalområdet og kan herved lettere rådgive og hjælpe deres udenlandske medarbejdere på plads i nærmiljøet.

Vestas’ mest omfattende indsatser foregår dog på det interne niveau i Vestas. Den overordnede målsætning er at skabe nogle modtagelses- og fastholdelsesprocedurer, som sikrer en let og gnidningsfri integration til Vestas som arbejdsplads og til medarbejdernes nye tilværelse i et nyt land. Dette sker gennem en lang række initiativer, som starter i det øjeblik, den udenlandske medarbejder første gang sætter sine ben på sin nye arbejdsplads.

Intern sprogundervisning for udenlandske medarbejdere og partnere

Vestas tilbyder de udenlandske medarbejdere og deres medfølgende partnere sprogundervisning to gange ugentligt. Sprogundervisningen foregår på de lokaliteter, hvor de ansatte arbejder. Deltagerne sprogtestes hvert halve år, hvorefter de inddeles i hold alt efter deres niveau.

I Danmark deltager over en fjerdedel af de udenlandske medarbejdere svarende til ca. 80 personer fordelt på forskellige hold. Langt de fleste medfølgende ægtefæller vælger også at få sprogundervisning hos Vestas.

Udover at få lært dansk og få kendskab til dansk kultur er der en vigtig sidegevinst ved deltagelse i sprogundervisningen:
”Sprogundervisningen viser sig ofte at være et godt sted at udvide sit sociale netværk, da man møder nye kolleger som er i en tilsvarende situation”, fortæller Karina Boldsen.

Det er ofte til sprogundervisningen, at man samtidig aftaler at mødes til et andet arrangement i Vestas eller i lokalområdet.

For medarbejderne er det en stor fordel, at sprogundervisningen ligger enten før eller efter arbejdstid. Det passer også godt for nogle ægtefæller, mens andre foretrækker at tage deres danskundervisning uden for Vestas inden for normal arbejdstid.

Sprogmentorer er næste skridt i udviklingen af indsatsen

En velkendt udfordring ved sprogundervisning er at få tilstrækkelig med øvelse i at tale det nye sprog. Derfor planlægger Vestas at afprøve et koncept omkring sprogmentoring, hvor en udenlandsk medarbejder bliver koblet til en dansk kollega med det formål at få talt dansk sammen.

Et andet godt råd fra Vestas handler om at sikre sig tilstrækkelig mange deltagere, så alle kan komme på et hold, der svarer til deres niveau. Her kan det for nogle virksomheder være en fordel at gå sammen om at tilbyde intern sprogundervisning og så skiftes til at være på forskellige lokaliteter.


Kontakt aktøren
Vestas

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 44
8200 Aarhus N


Kontaktperson

Karina Boldsen
Director, International Mobility Development, People & Culture
E: kbold@vestas.com


Et godt eksempel fordi:
  • Over hver fjerde udenlandske medarbejder på Vestas vælger intern sprogundervisning.
  • I tilfredshedsmålinger scorer den interne sprogundervisning 6,1 på en skala, hvor 7 er det bedst mulige.
  • Den interne sprogundervisning styrker både sproglige kompetencer og netværksdannelse.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send