Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Velkomstpakke som 70/30-model: en let løsning i høj kvalitet

Gennem et tværkommunalt samarbejde i Region Midtjylland er der udviklet en velkomstpakke til nye udenlandske arbejdstagere og studerende. Velkomstpakken så dagens lys i 2011. Der er udviklet en ny version, som fra 1. januar 2014 blive udleveret i 12 midtjyske kommuner. Det er en løsning, som giver et produkt af høj kvalitet, som har lave omkostninger, og som er let at vedligeholde.

19 kommuner i Region Midtjylland samarbejder om den fysiske velkomstpakke med informationer og guides til udenlandske tilflyttere. Målgruppen er udenlandske arbejdstagere og studerende, der kommer til regionen for at bo og arbejde eller studere. Konceptet er en 70/30-model, hvor 70 % af informationsmaterialet i velkomstpakken er fælles og 30 % er kommunespecifikt.

”Der er både fælles gods og mulighed for at målrette indholdet, så det passer til den enkelte kommune”, siger projektleder Torben Glock.

Velkomstpakke med informationer og guides

Velkomstpakken er udformet som en æske i A5-format, som indeholder et velkomstbrev fra den respektive kommunes borgmester, borgerserviceinformation og andre informationer om hhv. regionens og den specifikke kommunes tilbud inden for kultur- og fritidsliv, familie- og sundhed mv. Hver velkomstpakke indeholder også seks fribilletter til regionens kulturinstitutioner, fx ARoS og Den Gamle By.

Pakken indeholder differentieret information alt afhængig af om den udleveres til borgere fra nordiske lande, borgere fra EU-lande, borgere fra tredje lande eller til borgere, der arbejder i regionen, men er bosat i udlandet.

Udvikling og drift i fællesskab

Velkomstpakken er blevet udviklet i et samarbejde mellem de kommunale borgerserviceenheder i regionen, som bygger på et eksisterende samarbejde i Business Region Aarhus, og et EU Socialfonds projekt. Den løbende opdatering og vedligeholdelse af velkomstpakken er godt forankret og forløber let og smidigt.
Samarbejdet styrker videndeling og gensidig inspiration mellem partnerne og omfatter også fælles sprogkurser for borgerservicemedarbejdere og en fælles hjemmesideløsning for kommunerne i Business Region Aarhus, som bygger på samme koncept om deling af fælles information og muligheden for kommunespecifik udfoldelse. En tovholder i Borgerservice i Aarhus Kommune samarbejder med de enkelte borgerservicekontorer og kommunale kommunikationsenheder, som opdaterer og producerer indhold til velkomstpakken.

”Alle smider lidt i kassen og fordi vi deles om udgifterne, så har vi gode designskabeloner, lave trykomkostninger og en meget bedre løsning, end vi hver især kunne lave”, fortæller Torben Glock, der er ansat i Aarhus Kommune og fungerer som projektleder for det tværkommunale borgerservicesamarbejde

Velkomstpakken fungerer godt i praksis

Modellen med 70/30-løsningen er noget, som de respektive kommuner sætter pris på. Torben Glock fortæller, at alle kommuner drager nytte af, at bruge den samme generelle information, samme design og produktionsplan samtidig med, at kommunerne selv sætter deres lokale præg på informationsmaterialet.
Fx vil en kommune som Samsø gerne lægge vægt på temaer som bæredygtighed og turisme, mens Herning kommune vægter både kulturliv og internationalt studieliv.

Velkomstpakken er blevet evalueret i flere omgange, og der er generelt positive tilbagemeldinger fra målgruppen. I fokusgruppeinterview med udenlandske studerende har respondenterne tilkendegivet, at velkomstpakken giver god information og at behovet for denne information er til stede.

Velkomstpakken er også blevet evalueret via en spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne giver udtryk for at være tilfredse med pakken. Omkring 80 % svarer, at den er ”very good”, ”good” eller ”fair”, mens kun 2-6 % vurderer den som ”poor” eller ”very poor”. De resterende 10-15 % svarer ”don´t know”.

Velkomstpakken bliver med andre ord godt modtaget af de udenlandske arbejdstagere og studerende, som kommer til regionen.

Kontakt aktøren

Business Region Aarhus
Rådhuset
8000 Aarhus C


Kontaktperson

Torben Glock
Projektleder
T: +45 89 40 50 03
E: tgl@aarhus.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Det tværkommunale borgerservicesamarbejde giver høj kvalitet med lave om-kostninger
  • Det er formaliseret og godt forankret blandt kommunerne
  • Blandt målgruppen er 80 % er tilfredse med velkomstpakken

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send