Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


En lettere indgang til kommunen i Ringkøbing-Skjern

Koordineret opkvalificering af medarbejdere i Ringkøbing-Skjern kommune giver bedre service til udenlandsk arbejdskraft.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Indsatsen for udenlandske medarbejdere i borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune er styrket:

  • Medarbejdere i borgerservice er blevet opkvalificerede i sprog og kultur
  • Via netværk og arbejdsgrupper er medarbejderne i borgerservice blevet mere opmærksomme på, hvilke ressourcepersoner i kommunen, der ved hvad.

De to greb er begge vigtige og sammen er de med til at muliggøre, at de udenlandske arbejdere, der henvender sig til kommunen får både et effektivt, et positiv og et kvalificeret møde med de lokale myndigheder.

Opkvalificering til medarbejderne i borgerservice

Edith Just Pedersen, der er borgerservicekonsulent i kommunen fortæller, at sprogkurset til medarbejderne i borgerservice er det, der har gjort den største forskel for medarbejdernes muligheder for at hjælpe de udenlandske arbejdstagere.

”Sprogkurset er nok det, der har været vigtigst”
, fortæller Edith og fortsætter:
”Det betyder, at de fleste kan tage sig af en borger, der skal have hjælp på tysk eller engelsk. Det har også gjort os mere modige i forhold til at tage udfordringen op. Det gav også noget viden om kultur, så vi kender deres udgangspunkt for at have med myndigheder at gøre – det kan godt være meget forskelligt.”

De medarbejdere, der var eller er blevet stærkere til sprog bruges også som tolke, hvis der er brug for at tilkalde en medarbejder, som har en vigtig viden om reglerne på et specifikt området, men ikke nødvendigvis føler sig tryg ved at formidle denne viden på engelsk eller tysk.

Viden om, hvilke medarbejdere i kommunen, der ved hvad

Der dukker mange praktiske spørgsmål op, når man flytter til et nyt land og det er ikke alle spørgsmål, som medarbejderne i borgerservice kan på rygraden. De er mere komplicerede og kræver ofte lidt mere end de spørgsmål danske borgere kommer med.

Via netværk og arbejdsgrupper har medarbejderne fået mere viden om, hvem det er muligt at kontakte i forbindelse med forskellige emner. Det betyder, at den udenlandske arbejdstager hurtigere får svar og vejledning af den mest kvalificerede medarbejder.

Edith Just Pedersen fra borgerservice giver et konkret eksempel på, hvordan indsatsen er blevet styrket:

”Det kan godt være lidt kompliceret i forhold til udenlandske kørekort – der er fx forskellige regler for, om man skal op til nye prøver, alt efter hvilket land, man kommer fra. Den viden er der så nogen, der sidder med, som vi kan henvise videre til. Så kan de hjælpe og sikre, at de, der har behov, får den rette vejledning”
.

Et godt råd fra projektlederen

Hvis der er andre kommuner, der skal i gang med en lignende indsats fremhæver projektleder Helle Brunner vigtigheden af, at medarbejderne i borgerservice kan se, hvordan projektet kan lette deres arbejde:

”Det kan være en udfordring at få de ansatte i borgerservice med på endnu et projekt. Tit er de involveret i mange projekter og tiltag. Kunsten er, at det skal være tydeligt, hvordan indsatsen ikke er en arbejdsopgave men en optimering, der letter det arbejde, de allerede gør og giver dem tryghed i at udføre deres arbejde. Det skal være tydeligt, hvad de får ud af det.”

En del af et større samarbejde

Ringkøbing-Skjern Kommune har arbejdet med et indsatsområde der hedder ”Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft”. Indsatsområdet er et af mange, som kommunen har arbejdet med i et konsortiesamarbejde med fire andre kom-muner og tre erhvervsråd.

Konsortiesamarbejdet er et af 7 konsortiesamarbejder i et regionalt projekt støttet af Region Midt og EU's Socialfond. Kommunen arbejder videre med indsatsen og forankringen og der arbejdes på flere fronter indsatsen i forhold til udenlandsk arbejdskraft.

Det er en helhedsorienteret indsats, som har været med til at sætte fokus på området. Projektleder Helle Brunner siger:
”Det er lykkedes internt i kommunen at skabe opmærksomhed om, at det er vigtigt, at vi i fællesskab gør noget for at hjælpe de udenlandske arbejdstagere, hvis vi vil fastholde dem.”


Kontakt aktøren

Ringkøbing-Skjern Kommune
Bredgade 77
6940 Lem St.
Tlf. 99752600
Email: ec@erhvervscentret.dk


Kontaktperson
Helle Brunner

T: 99 75 26 05 / 40 28 51 93

E: hbr@erhvervscentret.dk

Er et godt eksempel fordi:

 

  • De ansatte har fået mere mod på og lyst til at hjælpe de udenlandske arbejdstagere, som har behov for kommunens hjælp – det kommer de udenlandske arbejdstagere til gode
  • En let indgang til myndighederne er vigtig i modtagelsen af udenlandske arbejdstagere - det skaber tryghed i etableringen, når det er muligt at få kvalificeret svar og vejledning
  • Indsatsen er enkel og let at anvende for andre kommuner, der ønsker at lette indgangen til kommunen

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send