Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Mangfoldighed er en opgave for alle i Microsoft Development Center Copenhagen

Hos Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) er det et fælles ansvar for alle at sikre, at de udenlandske medarbejdere inkluderes i virksomhedens sociale netværk. Det har betydet, at MDCC i dag er bedre til at fastholde udenlandske medarbejdere.

Om torsdagen mødes medarbejderne hos Microsoft Development Center Copenhagen til kaffe, kage og kulturudveksling, når de udenlandske kollegaer på skift byder på delikatesser og historier fra deres hjemland. Arrangementet er med til at sætte fokus på den store mangfoldighed i MDCC’s medarbejderstab, som tæller mere en tredjedel udlændinge fra flere end 40 forskellige lande. 

”Cake & Culture” hedder arrangementet, og det er en del af virksomhedens generelle strategi for fastholdelse af udenlandske medarbejdere i virksomheden. Det er en videreudvikling af MDCC’s mangeårige, målrettede arbejde med at rekruttere højt specialiserede medarbejdere fra udlandet, fortæller Site Leader Charlotte Mark:

”Det er vores erfaring, at en udenlandsk medarbejder kun vælger at blive i Danmark i mere end et par år, hvis han eller hun føler sig godt integreret i virksomheden og falder godt til uden for arbejdspladsen. Derfor har vi stor fokus på at hjælpe vores medarbejdere og deres familier med at blive en del af det danske samfund”.

Arbejdet med at fastholde udenlandske medarbejdere udvikles løbende i tæt samarbejde med medarbejderne, og den er også en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi.

Inklusion er et fælles ansvar

En stor del af indsatsen har været at opdyrke en kultur i MDCC, hvor mangfoldighed er en opgave for alle. Det har generelt ført til flere initiativer i virksomheden, og flere af initiativerne er startet og drevet af engagerede medarbejdere:

”Vi har ikke ansat en ”mangfoldigheds-ekspert” hos os, for vi anser mangfoldighed som et fælles ansvar. Medarbejderne har ofte gode idéer til initiativer eller projekter, og virksomheden hjælper gerne til med at føre dem ud i livet”, siger Charlotte Mark.

MDCC’s strategi for fastholdelse af udenlandske medarbejdere er både rettet mod medarbejdernes inklusion i virksomheden og mod deres integration i det danske samfund.

For at hjælpe medarbejderne og deres familier med at integrere sig i det danske samfund informerer virksomheden om eksisterende tilbud i regi af Consortium for Global Talent, Expat in Denmark eller International House, ligesom man opfordrer medarbejderne til at tage aktiv del i lokale foreninger eller frivilligt arbejde.

Et af MDCC’s egne initiativer er kurset ”Diversity of Thought”, som lærer virksomhedens ledere hvordan de aktivt kan bruge de mange forskellige kulturer, som virksomhedens medarbejdere har med sig. Kursets grundlæggende vision er at skabe åbenhed og interesse for kulturforskelle, og samtidig hjælpe ledere med aktivt at bruge medarbejdernes forskelligartede tankesæt og arbejdstilgange som en styrke i hverdagen.

Inklusion giver bedre fastholdelse

MDCC’s målrettede arbejde med at skabe en inkluderende arbejdsplads har båret frugt. De mange initiativer får generelt rigtig god feedback fra medarbejderne, og der er stort fremmøde til arrangementerne. Initiativer som ”Cake & Culture” er samtidigt gode samtaleemner og er med til at skabe interesse om medarbejdernes forskellige kulturer blandt medarbejderstaben. Det gør det nemmere for de udenlandske medarbejdere at danne sociale netværk på arbejdspladsen.

Gennem MDCC’s lederkurser er arbejdet med inklusion desuden blevet yderligere indarbejdet i hverdagen, og det har øget den generelle opmærksomhed omkring mangfoldigheden i medarbejderstaben.

Samlet set har MDCC’s målrettede arbejde betydet, at virksomheden oplever en bedre fastholdelse af udenlandske medarbejdere i dag end tidligere.


Kontakt aktøren

Microsoft Development Center Copenhagen
Frydenlunds Allé 6
2950  Vedbæk


Kontaktperson

Linda Wendelboe
Public Affairs & Brand Manager
T: 45 67 80 00
E: Lindawe@microsoft.com


Et godt eksempel fordi:
  • Inklusion af udenlandske medarbejdere i Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) er et fælles ansvar for alle – både medarbejdere og ledelse.
  • MDCC oplever en forbedret fastholdelse af udenlandske medarbejdere som følge af inklusionsindsatsen.
  • MDCC’s initiativer udvikles løbende, så de afspejler medarbejdernes egne behov.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send