Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Praktisk hjælp og fokus på kulturforståelse i LEGO Koncernen

Fokus på praktisk hjælp i opstartsfasen og gensidig kulturforståelse, er en del af initiativerne overfor internationale medarbejdere i LEGO Koncernen. Hos LEGO Koncernen fremmer de gensidig kulturforståelse hos medarbejderne med oplæg om dansk kultur og traditioner, og en webbaseret test, hvor alle medarbejdere kan sammenligne deres kultur med andre.

Lego er en kreativ arbejdsplads med brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft

Lego er en kreativ arbejdsplads med brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft

Fokus på praktisk hjælp i opstartsfasen og gensidig kulturforståelse, er en del af initiativerne overfor internationale medarbejdere i LEGO Koncernen. Hos LEGO Koncernen fremmer de gensidig kulturforståelse hos medarbejderne med oplæg om dansk kultur og traditioner, og en webbaseret test, hvor alle medarbejdere kan sammenligne deres kultur med andre.

Tidlig indsats og hjælp til selvhjælp

LEGO er en virksomhed med mange afdelinger i hele verden. På globalt plan har LEGO Koncernen omkring 10.000 medarbejdere, hvoraf der er næsten 4000 ansatte i Danmark. Der er over 200 udenlandske medarbejdere på fast kontrakt i Danmark. Det globale udsyn er vigtigt for LEGO Koncernen, fordi diversitet giver grobund for kreativitet og inspiration i det daglige arbejde.

Men det er dyrt, at rekruttere udenlandske medarbejdere til Danmark, og derfor er det vigtigt, at de har lyst til at blive så længe som muligt, forklarer Global Mobility Coordinator Jytte Assenholm:

”Det er meget vigtigt, at de nye udenlandske medarbejdere får en god start. Men hvis de nytilkomne møder for mange udfordringer undervejs, så risikerer vi, at de mister lysten til at blive her.”

Allerede når der kontakt med en potentiel jobkandidat, fortæller Jytte Assenholm dem, hvad det vil sige at flytte til Danmark. Hun fortæller blandet andet, hvordan a-kasse systemet fungerer, at LEGO Koncernen kan assistere dem med at finde bolig, og at Workindenmark kan være behjælpelig med jobmuligheder til den medfølgende ægtefælle. Ønsket om hjælp til den indledende kontakt startede i designafdelingen, men efterspørges nu i mange andre afdelinger i virksomheden.

Derudover afholder LEGO Koncernen også hands-on sessions om SKAT. Det foregår som nogle praktiske sessioner, hvor de udenlandske medarbejdere sidder i et computerlokale, logger på med deres nem-ID og får hjælp af en skattekonsulent til at udfylde forskudsopgørelse og årsopgørelse. På den måde får de konkret hjælp til en praktisk udfordring, og bliver på samme tid mere fortrolige med den netbaserede tilgang til SKAT, som de kan drage nytte af fremadrettet.  

Dybere kulturforståelse gennem kulturtræning

Udover at LEGO Koncernen hjælper de nytilkomne medarbejdere med praktiske spørgsmål, har virksomheden også andre initiativer, der giver de nye medarbejdere en bedre forståelse af dansk kultur og det danske samfund som helhed. I samarbejde med et eksternt bureau, tilbyder LEGO Koncernen et oplæg under overskriften ”kulturtræning”.

Oplægget er et frivilligt heldagsarrangement, der indfører de udenlandske medarbejdere i, hvordan det danske samfund er bygget op, og hele baggrunden for mange af de danske værdier, som danskere ofte tager for givet. Mange udenlandske medarbejdere er ikke vant til den gensidige tillid, der er kutyme på danske arbejdspladser:

”Her på LEGO registrerer vi ikke vores tid, vi stoler på at man overholder 37 timers arbejdstid. For os danskere er det normalt, men mange udenlandske medarbejdere er vant til at blive kontrolleret i højere grad”, siger Jytte Assenholm.

Kulturtræningen kan være med til at synliggøre de kulturelle spilleregler, som mange danskere tager for givet, og på den måde lette integrationen for de nytilkomne. Kulturtræningen går begge veje i LEGO Koncernen. I samarbejde med det eksterne bureau udbyder virksomheden også et webbaseret kursus til både udenlandske og danske medarbejdere. På webkurset kan alle tage en test, og sammenligne sin egen kultur med andre.

Selv om det er svært, at drage en direkte sammenhæng mellem initiativerne og fastholdelsen af internationale medarbejdere, kan LEGO Koncernen mærke, at de har held med at fastholde deres medarbejdere over længere tid:

”Før hen havde vi en målsætning om, at de udenlandske medarbejdere helst skulle blive 3 år hos LEGO. Men siden 1999 har vi haft 18 internationale medarbejdere, der har fejret 10 års jubilæum,” slutter Jytte Assenholm.


Kontakt aktøren

Lego
Åstvej 1
7190  Billund


Kontaktperson

Jytte Assenholm
Global Mobility Coordinator
T: 79 50 54 15
E: Jytte.Assenholm@LEGO.com


Et godt eksempel fordi:
  • LEGO Koncernen fastholder internationale med-arbejdere over længere tid: Siden 1999 har 18 internationale medarbejdere holdt 10 års jubi-læum i LEGO Koncernen
  • Erfaringer fra designafdelingen spredes og an-vendes nu i flere afdelinger i LEGO Koncernen
  • Kulturtræning kan forklare de indlejrede normer, som danskere ofte tager for givet

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send