Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


International Community - et stærkt samarbejde om international arbejdskraft

International Community er et velfungerende samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og virksomheder i området, som har evnet at forankre gode resultater hos alle lokale parter, og som derved er med til at samle og styrke indsatsen for internationale talenter i regionen.

Samarbejde mellem kommune, universitet og virksomheder

International Community samler Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og lokale virksomheder i et stærkt samarbejde om at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret international arbejdskraft.

Projektleder Tiny Maerschalk fra International Community fortæller: ”Nøglen til samarbejdet er, at vi tænker i bundlinje. Virksomheder forstår kroner og ører, og på den måde bliver det tydeligt, hvordan det kan betale sig for dem at samarbejde. I forhold til kommunen er det vigtigt, at det er tydeligt, hvordan man med få midler og enkle indsatser kan styrke modtagelsen og fastholdelsen af internationale talenter – så giver det også mening for kommunen at være med”.

 

International Community hjælper expats og deres familier…

International Community er en organisation, der har til formål at støtte højtuddannede udenlandske arbejdstagere og deres familier i Aarhus området. International Community tilbyder blandt andet en social og faglig netværksportal for internationale medarbejdere og medfølgende partnere samt informationer og publikationer om livet i Danmark og Aarhus.

… virksomheder…

Samtidigt tilbyder International Community støtte til virksomheder i arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere. For den enkelte virksomhed udgør samarbejdet med International Community og andre virksomheder derudover en ressource i form af et stort netværk, som bl.a. gør det lettere at finde job til medfølgende partnere. Når virksomhederne går sammen, kan de gøre mere for færre midler, ligesom de kan vidensdele om arbejdet med international arbejdskraft.

Vigtigst af alt får virksomhederne mulighed for at udtrykke sig med en samlet stemme, der kan øge deres indflydelse på lokale beslutninger, som vedrører forholdene for internationale arbejdstagere.”I mange sammenhænge har virksomhederne fokus på at promovere sig selv, og det er helt naturligt. I International Community er det lykkedes at tydeliggøre styrkerne ved samarbejdet – og det på trods af, at der også virksomheder, der konkurrerer om de samme typer af ingeniører”, udtaler projektleder Tiny Maerschalk om samarbejdet mellem virksomhederne.

… og Aarhus Kommune

For kommunen giver samarbejdet mulighed for indspil fra virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne og derved konkret viden om, hvordan modtagelsen af de internationale medarbejdere kan forbedres. Herved kan kommunen skabe bedre forhold for de internationale medarbejdere, der kommer til området. Det giver mere tilfredse udenlandske medarbejdere i virksomhederne, som så får et større incitament til at blive i området.

Projektlederen vil gerne videregive et godt råd fra samarbejdet med Aarhus Kommune: ”Det er vigtigt, at der løbende skabes synlige resultater - og gerne på områder, hvor det er muligt at skabe væsentlige resultater for få ressourcer. Så kan kommunen og andre aktører se, hvordan samarbejdet og indsatsen betaler sig”.

Uafhængighed gavner dialog med samarbejdspartnerne

International Community blev etableret i maj 2008 under Erhverv Aarhus på initiativ fra en række virksomheder. I dag indgår Aarhus Universitet, Vestas, Dupont, Arla Foods, Grundfos, Aarhus Kommune samt Bestseller i International Communitys Advisory Board .Denne organisatoriske placering betyder, at der er en nærhed til Aarhus Kommune som samarbejdspartner, men samtidig er International Community uafhængig af kommunen. Det ser projektleder Tiny Maerschalk som en stor styrke: ”Uafhængigheden betyder, at vi kan udtale os mere frit, have en holdning og give gode råd til kommunen fra et mere kritisk standpunkt”.

International Community har ca. 2.400 medlemmer som inkluderer både virksomheder, internationale arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og danskere, som ønsker at bidrage til indsatsen på området .International Community har i øjeblikket 7 medarbejdere og 4 praktikanter.


Kontakt aktøren

International Community
Nordhavnsgade 4
8000 Aarhus C


Et godt eksempel fordi:
  • Aktiviteterne og organiseringen er forankret hos både kommune, virksomheder og universitet, hvilket skaber ejerskab til projektet
  • Det er lykkedes at sætte fokus på forholdene for internationale medarbejdere i Aarhus området via samarbejdet
  • Samarbejdet skaber konkrete outputs og har nu ca. 2.400 medlemmer i netværket og alene i 2012 afholdt International Community 74 arrangementer med mere end 3.100 deltagere
  • I 2012 vandt International Community Aarhus Kommunes integrationspris for indsatsen for at bygge bro mellem internationale medarbejdere og østjyske virksomheder.

Kontaktperson

Tiny Maerschalk
Project Manager
T: +45 86 12 72 00
E: tm@internationalcommunity.dk


Et godt eksempel fordi:
  • aktiviteterne og organiseringen er forankret hos relevante lokale aktører
  • det er lykkedes at sætte fokus på forholdene for internationale medarbejdere i Aarhus området via samarbejdet
  • samarbejdet skaber konkrete outputs: i 2011 stod International Community for 89 arrangementer med mere end 2200 deltagere. I 2009 blev en One Stop Shop oprettet som et udspring af det offent-ligt/private samarbejde, og siden 2011 er det blevet til et nationalt initiativ i form af International Ci-tizen Service.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send