Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Masterprogram ruster internationale studerende til et liv i Danmark

International Brainstormers er et talentprogram på Syddansk Universitet, som forbereder internationale kandidatstuderende til livet i Danmark. Programmet skaber forbindelse mellem de studerende og syddanske virksomheder, og hjælper de studerende med at finde sig til rette i Danmark, skaber jobs i virksomhederne og vækst i Region Syddanmark.

International Brainstormers hjælper internationale studerende til rette i Region Syddanmark

International Brainstormers hjælper internationale studerende til rette i Region Syddanmark

Kandidatprogram for internationale studerende

Masterprogrammet ”International Brainstormers” på Syddansk Universitet (SDU) er en del af Region Syddanmarks projekt Work-Live-Stay, som sigter mod at tiltrække og fastholde højtuddannet international arbejdskraft til regionen. Formålet er at lette de regionale virksomheders rekruttering og vækst.

I september 2013 tog programmet imod 58 nye studerende, som gennem skræddersyede kurser og arrangementer bliver forberedt på en fremtid i Danmark. Der deltager i alt 90 studerende i programmet som startede i foråret 2012. Udover at få en toårig kandidatgrad fra SDU bliver de studerende undervist i det danske sprog, kultur og arbejdsmarked. Programmets formål er at sikre, at de studerende bliver i Danmark for at arbejde efter deres studier.

Stærke netværk mellem studerende og lokale virksomheder

International Brainstormers lægger stor vægt på, at de studerende bliver introduceret til små og mellemstore lokale virksomheder. Derfor bruger de internationale studerende deres tredje semester i virksomhedspraktik hos en af programmets knap 50 medvirkende virksomheder. Praktikken er en særdeles god måde at introducere de studerende til det danske erhvervsliv, fordi de får et solidt førstehåndsindtryk af den danske arbejdskultur og hvad det indebærer at arbejde i en dansk virksomhed. Desuden betyder praktikforløbet, at de internationale studerende får et professionelt netværk i regionen. Og netop netværk spiller ofte en afgørende rolle for at få foden ind på arbejdsmarkedet.

Projektleder Bjarke Christoffersen fortæller: ”Praktikordningen er lige gået i gang for det første hold nu. Min fornemmelse er, at det går dem rigtigt godt. Virksomhederne er også glade. Fx har en virksomhed fået hjælp til at udvikle deres produkter af en egyptisk praktikant, hvilket er utroligt godt for begge parter”.

Elitestuderende til regionens erhvervsliv

Målgruppen for International Brainstormers er internationale studerende, som har en bachelorgrad indenfor tekniske, humanistiske, samfunds- eller naturvidenskabelige områder, og som ønsker at læse en toårig kandidatuddannelse på SDU. For at blive optaget på programmet skal de studerende søge optagelse på én af 42 udvalgte kandidatuddannelser, som ligger indenfor Region Syddanmarks indsatsområder energi, velfærdteknologi eller oplevelsesøkonomi. Dermed er programmet med til at sikre tilgangen af højtkvalificerede internationale studerende og deres kompetencer til regionens erhvervsliv inden for udvalgte indsatsområder.

SDU håber, at de internationale studerende gennem praktikforløbet får skabt en god base for et fremtidigt arbejdsliv i Danmark. Bjarke Christoffersen fortæller: ”De studerende skal være klædt godt på til at forstå den danske kultur og arbejdsmarked, så de ikke har problemer med at indgå i virksomheden i deres praktikforløb”.

Programmet giver god reklame

SDU har brugt ressourcer på at reklamere for International Brainstormers på uddannel-sesmesser og sociale medier for at tiltrække de rigtige kandidater til programmet. Det har betydet flere ansøgere til programmet og har desuden haft den afledte effekt, at Syddansk Universitet har oplevet en generel fremgang af europæiske studerende til SDU’s øvrige kandidatuddannelser på hele 45 % i 2013 i forhold til 2012.

Det viser en stor interesse for at komme til Syddanmark, og Bjarke Christoffersen håber, at endnu flere vil søge optagelse til International Brainstormers. Han ved godt, hvad man skal brande programmet på: ”Det er altså interessant at være en del af International Brainstormers, når man har mulighed for at arbejde på tværs af fag og nationaliteter. Det giver et fantastisk netværk, som man kan trække på hele livet”.


Kontakt aktøren

Syddansk Universitet, Optagelse og Vejledning
Campusvej 55
5230 Odense M


Kontaktperson

Bjarke S. Christoffersen
Projektleder
T: +45 65 50 10 36
E: bsch@sdu.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Stor interesse for projektet: 90 studerende fra 16 forskellige lande optaget på ordningen siden projektstart i foråret 2012
  • De første resultater af en midtvejsevaluering af praktikforløbene viser, at 3 ud af 9 virksomheder ønsker at ansætte deres Brainstormer efter endt uddannelse. 4 ud af 9 vil måske ansætte deres Brainstormer. 
  • Generel stigning på 45 % flere europæiske studerende på SDU i forhold til 2012

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send