Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


International Business Mentoring Programme for ægtefæller og partnere

Mentorprogrammet hjælper ægtefæller og partnere til internationale arbejdstagere ind på det danske arbejdsmarked. Den tætte sparring med højtuddannede danskere fra erhvervslivet udvikler både mentorer og mentees.

International Business Mentoring Programmes første hold mentorer og mentees sammen med arrangørerne

International Business Mentoring Programmes første hold mentorer og mentees sammen med arrangørerne

Professionelt mentorprogram

International Business Mentoring Programme er et etårigt mentorprogram målrettet ægtefæller og partnere (spouses) til internationale medarbejdere i Hovedstaden, som Spousecare, Habran & Jensen Consulting, Københavns Erhvervsservice og Frederiksberg kommune samarbejder om.

Mentorprogrammet bringer højtuddannede spouses til internationale arbejdstagere i Danmark sammen med højtuddannede danskere fra danske virksomheder og organisationer. Mentorprogrammet har et professionelt sigte, hvor det primære formål er at hjælpe deltagerne til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Det har nemlig vist sig vanskeligt at holde på internationale talenter i Danmark, hvis deres familie ikke trives i landet. Og her spiller de medfølgende ægtefællers beskæftigelse en stor rolle.

Gode erfaringer og resultater for både mentee og mentor

Programmet har indtil videre haft 160 deltagere som enten mentorer eller mentees fordelt på fire hold. Nogle mentees er af forskellige årsager såsom graviditet og fraflytning sidenhen stoppet igen, men de foreløbige resultater tyder på, at mentorprogrammet har succes. Projektleder Anette Pilmark fortæller: ”Indtil videre har 25 ud af 65 aktive mentees fået et job, selvom mange endnu ikke har afsluttet mentorprogrammet. Det er afgørende for et program som vores, fordi hele formålet jo er at hjælpe deltagerne til at komme tættere på de danske virksomheder”.

Værdien af erfaringsudvekslingen i programmet er således åbenlys for de medvirkende spouses, men det er i høj grad også muligt for mentorerne at lære nyt. I og med at programmet søger at matche spouses og mentorer, så de deler fagområde, kan mentorerne sparre fagligt med deres mentees, ligesom de har en masse viden om deres hjemland. Eksempelvis har en mentor, som arbejder i en dansk eksportvirksomhed, en kinesisk mentee, som kan fortælle om mulighederne på det kinesiske marked. Det kan mentoren bagefter bruge i sit daglige arbejde. Gennem programmet får mentorerne også kendskab til nogle værktøjer, de både kan bruge i mentor-processen og i deres øvrige virke.

Bruger netværk aktivt

For at finde mentorer og mentees til mentorordningen har IBMP trukket på deres netværk blandt såvel spouses som virksomheder. Desuden har deltagerne aktivt hjulpet med at udbrede kendskabet til programmet ved at anbefale det til deres netværk. På den måde er det lykkedes at finde 160 mentees og mentorer, som mødes månedligt.

Deltagerne er selv blevet en slags ambassadører for programmet. Det er endnu et tegn på, at har International Business Mentoring Programme har fundet en god formel. Anette Pilmark siger: ”Vi gør meget ud af, at mentorerne også skal have noget ud af at være med. Derfor er vi også meget glade for, at de anbefaler International Business Mentoring Programme til deres egne netværk”.

Stort fokus på match

Ifølge Anette Pilmark har en af de store arbejdsopgaver været at finde gode match mellem mentorer og mentees: ”Et godt råd til andre er, at man aldrig må undervurdere omfanget af match-processen. Det er enormt vigtigt, at matchet er godt, så vi har brugt rigtigt meget tid og energi på at finde de bedste match i forhold til kvalifikationer, fagområde samt personlige ønsker og interesser”. Den store interesse og deltagelse i mentorprogrammet og de efterfølgende ansættelser tyder på, at det har været indsatsen værd.


Kontakt aktøren
Spousecare

Spousecare ApS
Gyldenløvesgade 11, 3. sal
1600 København V


Kontaktperson

Anette Pilmark
Direktør i Spousecare
T: +45 22 90 76 82
E: ap@spousecare.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Fastholder højtuddannet udenlandsk arbejdskraft ved at hjælpe med ægtefællers og partneres karriere i Danmark.
  • Mentorernes viden om dansk arbejdslivskultur og gode råd om jobsøgning hjælper mentees med at kvalificere deres jobsøgning.
  • 25 af 65 mentees har indtil videre fået job, selvom mange endnu ikke har afsluttet forløbet.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send