Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


InterResource flytter internationale studerende ud på små og mellemstore virksomheder

Internationale studerende har både faglige, sproglige og kulturelle kompetencer, som kan skabe værdi hos virksomhederne – InterRessource hjælper de studerende og SMV`erne med at finde hinanden.

Mindre virksomheder har begrænset erfaring med internationale studerende

InterResource er et bredt samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Aarhus. InterResource har eksisteret siden 2009 og er fysisk placeret på Business and Social Sciences på Aarhus Universitet. Med initiativet arbejdes der for: 

    • At skabe samarbejde mellem udenlandske studerende og virksomheder i Region Midtylland 
    • At fastholde nyuddannede udenlandske studerende i konkrete jobs i Region Midtjylland.

I samarbejde med et bookingbureau udvælger InterResource små og mellemstore virksomheder, der har en eksportorienteret profil. Det er helt bevidst, at InterResource fokuserer på SMV’er - dels fordi der er rigtig mange SMV’er i Region Midtjylland, og dels fordi mange af dem ikke er bevidste om hvad internationale studerende kan bidrage med i virksomhederne.

Bookingbureauet står for det indledende arbejde med at kontakte virksomhederne og booke virksomhederne til et møde med InterResource. Virksomhedskontakten er en vigtig del af arbejdet, da de mindre virksomheder typisk ikke har tradition for at bruge udenlandske studerende i deres opgaveløsning.

InterResource har lavet en brochure, der giver virksomheder et overblik over de studerende og deres kompetencer. Ifølge projektleder i InterResource, Jane Midtgaard Madsen, er virksomhederne ofte bekymrede for sprogbarrierer i arbejdet med internationale studerende.
”Vi spørger ofte ind til, hvad det egentlig er for nogle sprogkrav de har i virksomheden. 8 ud af 10 gange er det den uformelle snak over kaffebordet, der bekymrer dem mest. Det er ikke perfektionistisk dansk de efterspørger. Det gælder om at få afmystificeret deres forbehold”, siger hun.

Jane Midtgaard Madsen fortæller, at de ofte får positive tilbagemeldinger fra virksomheder, som er sprunget ud i et samarbejde med internationale studerende. Virksomhederne oplever, at de studerende er meget initiativrige og har et højt fagligt niveau. De er især en ressource, når virksomhederne skal ind på andre markeder:

”Her kan de både bruge de studerendes faglige kompetencer, men også deres sprogkundskaber og kendskab til de kulturelle spilleregler i landet”, siger Jane Midtgaard Madsen.

Selvom InterResource ikke har eksakte tal på, hvor mange internationale studerende, der bliver i Region Midtjylland, oplever de en tendens til, at der kommer flere engelske jobopslag fra virksomheder i regionen. InterResource mærker også en interesse fra små opstartsvirksomheder, fx gennem Start-Up City i Aarhus.  

Massiv kontakt til de studerende er afgørende

Det er også vigtigt at skabe en god kontakt til de studerende, så de bliver bevidste om InterResource og projektets tilbud. Her bruger InterResource flere forskellige kommunikationskanaler. Allerede når de internationale studerende optages på deres studie får de en informationsmail om InterResource, som også tilbyder dem et introduktionsforløb ved studiestart.
Derudover promoverer ”Career Agents” (andre internationale studerende) InterResouces arrangementer via de sociale medier og mund til mund. Den massive markedsføring giver pote:
”Vi fik henvendelse fra en virksomhed, der gerne ville have en studerende med brasilianske og portugisiske sprogkundskaber, hvilket vi troede blev svært at finde. Vi lagde jobbet ud på vores Facebook-gruppe, og det gik stærkt med henvendelser. Virksomheden fik 25 velkvalificerede ansøgninger”, fortæller Jane Midtgaard Madsen.

Hos InterResource kan de internationale studerende blandt andet få hjælp til at finpudse deres CV og ansøgninger, og der afholdes forskellige arrangementer, der giver internationale studerende viden om det danske arbejdsmarked og dansk kultur. Hvert semester bliver der afholdt mellem 12 og 28 arrangementer, som er målrettet studerende med udenlandsk baggrund. Det kan fx være ”Company Dating”, hvor virksomheder møder op med en mulig praktikplads, et studie- eller fuldtidsjob. Gennem to en halv time, har de studerende og virksomhederne mulighed for at ”date” hinanden for at finde det rigtige match.

Kontakt aktøren

Aarhus School of Business
Fuglesangs Allé 4, A3
8210  Aarhus


Kontaktperson

Jane Midtgaard Madsen
Project Manager
T: 51 22 68 80
E: jamm@asb.dk


Et godt eksempel fordi:
  • De sætter fokus på, at internationale medarbejdere kan være nyttige ressourcer for SMV’er
  • Det skaber god kontakt mellem internationale studerende og SMV’er
  • Siden 2009 har InterResource besøgt over 600 SMV’er
  • Et stigende antal virksomheder i Region Midtjylland laver nu jobopslag på engelsk
  • Projektet har fået ekstra bevillinger til at forlænge og forankre projektet
  • Næsten 1200 studerende følger InterResource på Facebook
  • I løbet af semestret sender InterResource mails ud til godt 1600 internationale bachelor- og kandidatstuderende.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send