Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Engelsk som arbejdssprog skaber fællesskab hos IO Interactive

For at lette integration og samarbejde på tværs af nationalitet foregår alt på engelsk hos IO Interactive. Det er med til at skabe både socialt og fagligt fællesskab i den mangfoldige medarbejderstab, og det kan virke positivt på fastholdelsen af de udenlandske ansatte.

På IO Interactives kontor er engelsk arbejdssproget i det daglige.

På IO Interactives kontor er engelsk arbejdssproget i det daglige.

Med omkring 75 udenlandske medarbejdere fra 26 forskellige nationaliteter er arbejdsmiljøet hos IO Interactive (IOI) i høj grad internationalt og mangfoldigt. Det er ikke tilfældigt. Virksomheden udvikler computerspil, der skal appellere til et globalt publikum. Derfor er det afgørende, at spillene er så kulturelt realistiske og troværdige som muligt. Det kan udenlandske medarbejdere være med til at skabe, og bl.a. derfor er 40 % af medarbejderne i produktionsafdelingen udenlandske.

Den store mangfoldighed stiller dog samtidigt krav til medarbejdernes integration i virksomhedens faglige og sociale hverdag. Derfor tales der primært engelsk både i faglige og i sociale sammenhænge.

Engelsk som fælles sprog

Idet alle medarbejdere taler engelsk, har IO Interactive udviklet en virksomhedskultur, der hjælper og understøtter dannelsen af sociale netværk blandt medarbejderne. HR-manager Pia Bugge fortæller:

”En stor del af medarbejderne taler ikke dansk, og derfor foregår alt i huset på engelsk. Det betyder, at det er nemt at blive en del af fællesskabet, og at det ikke bliver ensomt at spise frokost i kantinen.”

Der arrangeres jævnligt sociale arrangementer for medarbejderne, hvoraf mange foregår på engelsk. Det gøres for at få medarbejdere, der ikke taler dansk, til at føle at sig velkomne og som en del af fællesskabet. Det er også grunden til, at alle opslag på en ikke-arbejdsrelateret mailingliste skrives på engelsk.

Pia Bugge fortæller:
Vi har for nyligt ansat en tysk medarbejder. Hun var tidligere ansat i et svensk firma, hvor hun ikke havde megen social kontakt med sine kollegaer, fordi hun ikke talte svensk. Det er anderledes på IOI, hvor dansk ikke er en forudsætning for at indgå i det sociale fællesskab”.

Udviklingen mod engelsk som det fælles sprog har været naturlig for IO Interactive, idet engelsk kan betegnes som ”branchesproget” i den globale spiludviklingsbranche. Således taler man engelsk, uanset om virksomheden ligger i Aarhus, Tokyo eller New York. Det har gjort overgangen til engelsk relativt nem, idet nye medarbejdere med erfaring fra spil-industrien har været vant til, at engelsk var arbejdssproget på deres tidligere arbejdspladser.

Et godt eksempel på, i hvor høj grad engelsk er slået igennem som arbejdssprog, er, at selv danske medarbejdere skriver mails til hinanden på engelsk. Det kan jo være, at den skal videresendes til en kollega, som ikke forstår den, hvis mailen er på dansk. Det fælles sprog er dermed med til at muliggøre en effektiv kommunikation blandt medarbejderne, hvilket er afgørende for den meget iterative arbejdsproces med at udvikle computerspil hos IO Interactive.


Kontakt aktøren

IO Interactive
Kalvebod Brygge 35-37
1560 København V
Tlf. +45 33732900


Kontaktperson
Pia Bugge
HR Manager
T: +45 33732900
E: piab@ioi.dk

 


Et godt eksempel fordi:
  • Det fælles sprog er en ramme for det sociale fællesskab på tværs af nationalitet.
  • Det fælles sprog understøtter hurtig integration af nye medarbejdere.
  • Det fælles sprog medvirker til effektiv informationsdeling og effektive arbejdsprocesser i virksomheden.


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send