Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Grundfos-boliger letter tilflytning til Danmark

Grundfos stiller midlertidige boliger til rådighed for nye udenlandske medarbejdere. Det hjælper de udenlandske familier med at finde sig til rette i Danmark, og der bliver dannet netværk med naboerne.

Grundfos stiller midlertidige boliger til rådighed for nye udenlandske medarbejdere.

Grundfos stiller midlertidige boliger til rådighed for nye udenlandske medarbejdere.

En god velkomst er afgørende for at falde til

Grundfos har en ambition om, at virksomhedens udenlandske medarbejdere skal have så god en ankomst til Danmark som muligt. Derfor har Grundfos ca. 30 boliger i Bjerringbro, som nyansatte udenlandske medarbejdere midlertidigt kan flytte direkte ind, når de starter på virksomheden. Grundfos-boligerne er til rådighed for nyansatte medarbejdere i op til 6 måneder.
Tilbuddet om en Grundfos-bolig hjælper medarbejderne til at få ro på deres boligsituation, hvilket i høj grad letter processen med falde til og koncentrere sig om arbejdet hurtigst muligt. Global Mobility Assistant Maj Storri fortæller: ”Grundfos’ boliger hjælper vore udenlandske medarbejdere med at komme til Danmark uden at tænke for meget over deres boligsituation. Det hjælper dem til at finde sig godt til rette i Danmark fra dag ét”.

Del af samlet strategi

Grundfos-boligerne er en del af en samlet strategi om at målrette Grundfos’ modtagelse af udenlandske medarbejdere. Grundfos har igennem en lang årrække ansat udenlandske medarbejdere til sit hovedkontor i Bjerringbro. Længe var ansættelsesprocedurerne præget af en ”fra ansættelse til ansættelse”-tilgang, men i de sidste år er der blevet udarbejdet mere målrettede procedurer. Et af formålene med den nye strategi er at give de udenlandske medarbejdere de bedste muligheder for hurtigt at falde til i Danmark.

Hurtig netværksdannelse

Grundfos-boligerne gør det nemt for de udenlandske medarbejdere og deres familier at finde andre, som også er nye i landet og har brug for netværk, fordi de bor dør om dør. En stor fordel ved Grundfos-boligerne er, at nabofamilierne kan hjælpe hinanden med at falde til:
”Vi har to nye medarbejdere fra Italien og Holland, som netop er flyttet i Grundfos-boliger med deres familier og små børn. De to familier er naboer, og naboskabet hjælper dem til at skabe et netværk umiddelbart efter ankomsten. Det letter overgangen til deres nye liv i Danmark”, fortæller Maj Storri.

God og nem overgang fra Shanghai til Danmark

Mange af Grundfos’ udenlandske medarbejdere kommer fra storbyer som Shanghai. Det kan derfor være noget af et kulturchok at flytte til Bjerringbro, men Grundfos-boligerne er med til at lette overgangen. Udover det gode naboskab nævner medarbejderne også, at den korte afstand til arbejde minimerer transporttiden, så de får mere tid til at være sammen med deres familier efter arbejde. Boligerne betyder, at familierne kan få en god og overskuelig start på tilværelsen i Danmark.


Kontakt aktøren

Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro


Kontaktperson

Maj Storri
Global Mobility Assistant
T: 87 50 52 71
E: mstorri@grundfos.com


Et godt eksempel fordi:
  • Udenlandske medarbejdere skal ikke tænke over bolig det første halve år
  • Nyansatte medarbejdere kan hurtigt fokusere på arbejdet
  • Naboskab hjælper med at skabe netværk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send