Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Expat Fair åbner døren til det danske kultur- og foreningsliv

Hvor er danskerne og deres børn efter kl. 16.00? Mange er involveret i det danske foreningsliv. Derfor er der hvert år siden 2010 blevet afholdt Expat Fair i København - en årlig fritidsbazar, der giver udenlandske borgere mulighed for at møde et bredt udsnit af det københavnske foreningsliv.

Der har været Expat Fair på Københavns Rådhus siden 2010

Der har været Expat Fair på Københavns Rådhus siden 2010

Expat Fair gør fritidslivet lettere tilgængeligt

Det er velkendt, at jo bedre hele familien trives i Danmark, des større chance er der for, at  højtuddannede udenlandske arbejdstagere bliver længere.  Firmaet Spousecare hjælper virksomheder med at sikre, at ægtefællen til den nyansatte udenlandske medarbejder også finder sig til rette i Danmark. Anette Pilmark er direktør og stifter af firmaet Spousecare, og hun udviklede ideen til Expat Fair, fordi mange af de nytilkomne mangler viden om det danske foreningsliv.

Grundideen bag Expat Fair er at vise, hvordan foreningslivet fungerer i Danmark og vise de mange forskelligartede tilbud. Anette Pilmark fremhæver, at mange nytilkomne ikke har tradition for at deltage i et etableret foreningsliv:

”Ved af lave Expat Fair, viser vi hvordan vi gør det i Danmark, og vi viser at det er et sted, hvor danskerne selv mødes. Det giver mulighed for at finde ud af, hvad der binder danskerne sammen”.

Expat Fair kan spare både de nytilkomne og de frivillige for en masse opsøgende arbejde. Da de fleste foreninger kører på frivillig basis, er der ikke altid ressourcer til at lave engelske versioner af deres hjemmesider. Samtidig kan størstedelen af de nytilkomne udlændinge ikke dansk. Ved at lave en bazar med forskellige fritidstilbud, kan deltagerne surfe rundt og foreningerne behøver kun at bruge to, engelskkyndige frivillige, der stiller op på selve dagen.

Expat Fair møder generelt stor opbakning fra foreningerne. I det første år brugte Anette Pilmark dog noget tid på at forklare foreningerne, hvorfor det er nødvendigt at afholde en Expat Fair:

”Foreningerne er selvfølgelig interesseret i at få nye medlemmer, men mange af dem har slet ikke tænkt på at expats kunne være en aktuel målgruppe”, siger hun.

I Københavnsområdet er der ca. 10.000 klubber og foreninger, der kunne blive repræsenteret til Expat Fair. Men både lokalekapacitet og de økonomiske rammer sætter en naturlig begrænsning på antallet af inviterede foreninger. Deltagerlisten er nu skåret ned til et bredt udvalg af 40 kultur- og fritidsforeninger, der repræsenterer alt fra køkkenhavedyrkning på Nørrebro til svømmeklubber.

Et samarbejde mellem tre parter

Spousecare samarbejder med Københavns Kommune og The Copenhagen Post. I Københavns Kommune er der stor bevågenhed på, at fastholde udenlandsk arbejdskraft:

”Expat Fair er en god idé, fordi det viser hvordan man komme med i netværk, på tværs af sprog og kultur. Bagtanken er jo også at få dem til at blive her lidt længere og undersøgelser viser, at netværk er rigtig vigtigt”, siger Jonas Kongstad Østergård, Informationsspecialist i Københavns Kommune.

Spousecare og kommunen samarbejder om at kontakte relevante foreninger. Både Anette Pilmark og Jonas Kongstad Østergård bemærker, at det kan være tidskrævende at få kontakt til de rette personer i foreningerne, fordi kontaktpersonerne ofte er frivillige og kan være svære at få fat i. Derfor kræver det, at man går i gang med at etablere kontakt i god tid før Expat Fair skal holdes. I kommunen begynder Jonas Kongstad Østergård arbejdet med Expat Fair i maj, og bruger ca. 2-3 timer om ugen indtil juni, og tager tråden op igen i starten af august, for at være klar til Expat Fair i slutningen af august. 

Anette Pilmark påpeger, at det også kræver en del benarbejde at sikre det økonomiske grundlag for arrangementet: ”Det kræver en solid indsats, at søge sponsorer til arrangementet. Der skal laves projektbeskrivelser og ansøgninger til forskellige puljer og fonde. Det kræver at man går i gang i god tid”, siger hun. 

Nogle af sponsorpengene går til at finansiere samarbejdet med The Copenhagen Post. De er en vigtig samarbejdspartner i forhold til at nå målgruppen. The Copenhagen Post, der leverer danske nyheder på engelsk er den primære kommunikationskanal og bringer blandt andet et sær-tillæg, hvor alle deltagende foreninger bliver præsenteret på engelsk. Københavns Kommune finansierer lejen af Rådhussalen og serverer rådhuspandekager til alle deltagerne. Derudover står en borgmester for åbningstalen.  

En fleksibel model, der let kan udbredes

Expat Fair har været afholdt i en mindre målestok i både Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Frederiksberg kommune. Størrelsen på en Expat Fair kan variere alt efter kapacitetsforhold hos dem, der arrangerer det. I mindre kommuner er der typisk ikke tilstrækkeligt mange expats til udelukkende at holde en Expat Fair. I Rudersdal kommune blev der sat en stand op i forbindelse med deres kulturnat:

”En Expat Fair kan sagtens være i forbindelse med arrangementer, der henvender sig til alle kommunens borgere. Expats vil jo netop gerne møde andre danskere”, siger Anette Pilmark og fremhæver samtidig, at det kan spare tid og ressourcer at holde Expat Fair i forbindelse med et andet arrangement.


Kontakt aktøren

Spousecare
Brøndby Allé 20
2660 Brøndby


Kontaktperson

Anette Pilmark
E: ap@spousecare.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Der er stor interesse for tiltaget: I Københavns Kommune deltog der i 2010 ca. 850, i 2011 del-tog næsten 1100, mens der i 2012 deltog over 900
  • Skaber én bred indgang til et mangfoldigt for-eningsliv
  • Nedbryder sprogbarrieren: Foreningerne står klar med engelsk formidling af deres tilbud
  • Foreningerne kan kommunikere effektivt og uden for mange omkostninger
  • Modellen er let at kopiere til andre kommuner

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send