Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Expats og danskere mødes på biblioteket

Landets biblioteker arrangerer i stigende grad sociale aktiviteter for expats og danskere. Initiativet Expat Dinners har fungeret som inspiration og øjenåbner, og bibliotekerne udvikler hele tiden nye tiltag.

Bibliotekerne er et godt mødested for expats og danskere

Bibliotekerne er et godt mødested for expats og danskere

Biblioteker som mødested

Gentofte Bibliotekerne afholder flere gange om ugen aktiviteter for expats. Aktiviteterne spænder bredt fra læseklubber for børn og voksne til tal-dansk caféer til lær-at-cykle-kurser, og målgruppen er såvel danskere som udlændinge, der bor i kommunen. Fælles for de mange arrangementer er en oplevelse af, at de mange udenlandske arbejdstagere i kommunen har et stort behov for at møde andre og udvide deres sociale netværk. Det store behov for sociale aktiviteter opdagede bibliotekerne efter at have afholdt to Expat Dinners.
Bibliotekschef i Gentofte Kommune Pia Hansen fortæller: ”Det startede med Expat Dinner, som vi lavede to gange. Derefter er det vokset og vokset, og jeg tror ikke, at vi er færdige med at udvikle vores aktiviteter.”

Expat Dinners var øjenåbneren

Udgangspunktet for aktiviteterne på Gentofte Bibliotekerne var Expat Dinner, som Statsbiblioteket var ansvarligt for i perioden 2010 til 2013. Expat Dinner var et koncept, hvor expats og danskere kunne mødes over et medbragt måltid mad på deres lokale bibliotek. Vibeke Nielsen, projektleder på Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration, forklarer: ”Bibliotekerne er et neutralt rum, hvor mødet mellem expats og danskere er let tilgængeligt - og ikke afhængig af, at en dansk familie tager initiativ til at invitere. Samtidig betyder bibliotekernes lokalestørrelse, at arrangementet kan afholdes i en større målestok”.

Expat Dinner var nemt at deltage i

Expat Dinner var et enkelt koncept, som gjorde det let for bibliotekerne at holde et arrangement for expats. Statsbiblioteket fastsatte en dato for den næste Expat Dinner for alle medvirkende biblioteker, og derefter modtog de fx tekster til pressemeddelelser og skabeloner til flyers og plakater. Bibliotekerne skulle således kun selv stå for personale og lokaler til arrangementet.

Bibliotekernes engagement i Expat Dinners betød blandt andet, at de har fået øjnene op for en ny målgruppe i bibliotekernes traditionelle tilbud: ”Traditionelt tænkte vi på flygtninge og indvandrere, og ikke på expats i vores tilbud til nyankomne. Vi har antaget, at expats er veletablerede, har høj indkomst og derfor ikke har brug for hjælp. Tiltag som Expat Dinner var med til at skærpe vores tilbud som bibliotek. Det er jo et samfundspro-blem, at vi har svært ved at fastholde og tiltrække højtuddannede,” siger bibliotekar Ole Laursen.

Lokal videreudvikling og forankring

Gentoftes biblioteker er ikke de eneste, som har taget Expat Dinner til sig og har videreudviklet konceptet. Faktisk har Expat Dinner haft så stor succes, at bibliotekernes erfaringer med konceptet har givet dem så meget mod til at arbejde videre med at skabe gode rammer for danskere og internationals, at de selv vil stå for at arrangere events. Derfor har bibliotekerne gerne villet arrangere deres egne Expat Dinners, når det passede ind i deres kalendere, fremfor at skulle planlægge efter en fælles dato for hele landet.

Bibliotekschef i Gentofte Kommune Pia Hansen fortæller, at Expat Dinner konceptet lagde grundstenen for Gentoftes bibliotekers videre arbejde med kommunens expats: ”Expat Dinnerne var katalysatoren for vores arbejde, fordi det var en god måde at få potentialet i kommunen prøvet af. Vi kunne se på tilmeldingerne, at der var et behov blandt borgerne, og med udspring i Expat Dinnerne er der sket en masse andre ting også”.

Da landets biblioteker er kommet i gang med selv at gennemføre expat-arrangementer inspireret af Expat Dinner, har Statsbibliotektet valgt ikke at videreføre deres rolle i projektet.

 


Kontakt aktøren

Statsbiblioteket, Bibliotekscenter for integration
Overgaden oven Vandet 58A
1415  København K


Kontaktperson

Vibeke Nielsen
Statsbiblioteket
T: 44 73 46 32
E: vin@statsbiblioteket.dk

Pia Hansen
Gentofte Bibliotekerne
T: 28 25 65 02
E: pha@gentofte.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Expat Dinner bidrager til at udbygge expats sociale netværk blandt såvel andre expats som danskere
  • Ca. 500 deltog d. 6.december 2012
  • Expat Dinner konceptet er blevet forankret og videreført på en række biblioteker
  • Expat Dinner har fungeret som øjenåbner for expats som målgruppe for bibliotekernes virke

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send