Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Medarbejdernetværk forbinder DTUs internationale medarbejdere

DTU’s Medarbejdernetværk har stor positiv betydning for både rekruttering, modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere.

DTU har mange internationale medarbejdere

DTU har mange internationale medarbejdere

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er en stor arbejdsplads for internationale medarbejdere, hvor omkring 25 % har en udenlandsk baggrund. DTU oprettede i 2010 en afdeling under HR Rekruttering – International Faculty Services (IFS). Her er 8 fuldtidsansatte dedikerede til arbejdet med at støtte internationale medarbejdere og deres familier.

Det er en bærende idé for IFS, at internationale medarbejdere skal understøttes i hele processen: både før ankomst, når de er ved at underskrive kontrakt, og når de er ankommet til Danmark. ”Det er vigtigt, at vi ikke får brugt en ½-1 million kroner på, at få et forkert match pga. manglende afstemning af forventninger”, siger Tina Messerschmidt Nielsen, der er chef for IFS hos DTU.

I den forbindelse er IFS’s Medarbejdernetværk ét af flere tiltag, som danner ramme om en lang række aktiviteter og forskellige sociale arrangementer.

Netværket som gode ambassadører for DTU

På knapt halvandet år har Medarbejdernetværket fået flere end 390 medlemmer fordelt på mindst 60 forskellige nationaliteter, og netværket er i 2013 oppe på mere end 800 medlemmer - både danske og ikke-danske medarbejdere (dog med en overvægt af ikke-danske).

Jesper Berg fra IFS fortæller, at netværket har vist sig at have stor betydning som supplement til DTU’s professionelle rådgivning før og efter ansættelse. Det er derfor meget mere end et mødested, hvor man finder nogle at drikke en kop kaffe eller en øl med uden for arbejdstiden.

Et konkret eksempel er da DTU i 2011 skulle opbygge et helt nyt center for Biosustainability - DTU Biosustain - og i løbet af et års tid skulle rekruttere godt 30 udenlandske forskere. Her sad der en ung post. doc. fra Mombay med en kone, der snart skulle føde deres første barn. Han var i tvivl om han skulle sige ja tak til en stilling på det nyoprettede center. Derfor satte Jesper Berg ham i kontakt med en af DTU’s mange forskere fra Indien. De skype’de sammen, og den unge post. doc. fik svar på en række spørgsmål om Danmark og DTU som arbejdsplads. Han fandt blandt andet ud af, at DTU allerede har medarbejdere fra samme egn af Indien, ligesom han fik kendskab til danske vilkår for børnefamilier, sundhedskortet, økonomi osv.
”Det styrker troværdigheden, at disse informationer kommer fra én, som ikke har interesser i at få dig hertil”, siger Jesper Berg.

DTU’s mange unge ph.d.-studerende er her ofte uden familie, og de er glade for at have Medarbejdernetværket, hvor de kan mødes efter arbejdstid. Det erfaringen på DTU, at hvis de unge ph.d.-studerende får opbygget gode sociale og faglige relationer, så er det lettere at fastholde dem efterfølgende i et job. Og hvis de ikke bliver, så betyder en positiv modtagelse i Medarbejdernetværket, at de bliver gode ambassadører for DTU og Danmark, når de kommer hjem eller rejser videre til andre lande.

Medarbejdernetværket er også for spouses

Medarbejdernetværkets aktiviteter, fx gå-hjem-møder med et fagligt indhold eller udflugter i weekenden, er også åbne for spouses. Medfølgende ægtefæller og partnere er en gruppe mennesker, der især i starten af deres ophold i Danmark, mangler og søger indhold i deres tilværelse – både af social og faglig karakter. Derfor er Medarbejdernetværket med til at skabe en meningsfyldt tilværelse ved at udvikle deres netværk og få dem til at falde til i de nye omgivelser.

Fra HR-projekt til selvbærende initiativ

Medarbejdernetværket startede som et HR-projekt, hvor det optog ca. 50 % af tiden for en af de ansatte i IFS. Efter et år optog det ca. 25 % af tiden og to år efter estimeres det at være ca. 15 % af tiden.

I starten brugte HR-medarbejderne tid på møder, opsporing af ildsjæle, oprettelse af grupper på Facebook og LinkedIn mm. De udviste også en del fleksibilitet,fordi der var brug for personer til at fx at tage med på tur i Dyrehaven om søndagen eller Danmark frem for nytilkommerne og skabe relationer på tværs.

"Det var en sej kamp i starten, og det var afgørende, at der var meget opbakning til det og opmærksomhed på det – både fra min chef og fra direktionen”, fortæller Jesper Berg.

I dag er der etableret en bestyrelse bestående af syv engagerede medarbejdere, der nu står i spidsen for at drive og udvikle netværket. Bestyrelsesmedlemmerne får samtidig et større indblik i DTU’s strategier for udenlandske medarbejdere og indflydelse på, hvilke typer af aktiviteter og udflugter, som netværket arrangerer.

Jespers Berg fortæller, at han ikke uddelegerede særlig meget i starten, men det gør han nu: ”Det giver mere ejerskab - og de internationale medarbejdere har jo også selv mere føling med, hvad der er gode og relevante aktiviteter. Det har været godt, at jeg har givet lidt slip”  konstaterer Jesper.

Medarbejdernetværket på DTU skal ses i samspil med DTU’s øvrige strategier og initiativer for rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere. Men medarbejdernetværket i sig selv er ikke en meget omkostningstung indsats. Selve aktiviteterne behøver heller ikke være dyre, forkromede løsninger, og netværket gør ofte brug af gratis tilbud, som fx Workindenmark og Expat in Denmark tilbyder. Udflugter kan være en tur til Køge om søndagen - hvor togbilletten er gratis - og hvor deltagerne får en rundvisning i byens historiske og kulturelle attraktioner. En sådan tur for en større flok koster kun honoraret til en guide - resten står bestyrelsen selv for.


Kontakt aktøren

Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 25 25
Email: dtu@dtu.dk


Kontaktperson

Tina Messerschmidt
Head of Recruitment & International Faculty Services
tnn@adm.dtu.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Medarbejdernetværket har næsten 800 medlemmer fordelt på 60 nationaliteter
  • Netværket er godt forankret hos målgruppen og drives af en bestyrelse på syv internationale medarbejdere
  • Netværket er også åbent for spouses

     


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send