Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Copenhagen Host Program skaber kontakt mellem nyankomne udlændinge og danskere

Samarbejde mellem Københavns Kommune og Foreningen Nydansker har succes med at skabe relationer mellem frivillige københavnere med nyankomne udlændinge. Der er stor tilfredshed med initiativet blandt de nyankomne, og mange får lyst til at slå sig ned i København.

Copenhagen Host Program hjælper nyankomne udlændinge med at finde sig til rette i København. Afhængigt af nytilflytterens behov og ønsker finder Copenhagen Host Program en frivillig karriere- (Career Host) eller kulturvært (Culture Host). Gennem et seks måneders forløb hjælper værten den nyankomne med de udfordringer, der følger i kølvandet på at flytte til et nyt land.

Initiativet er inspireret af projektleder Kari Mørkøre-Ydes egne erfaringer fra et lignende værtsprogram i Canada. Gennem sit arbejde i Københavns Kommune blev Kari Mørkøre-Yde opmærksom på, at kommunen havde svært ved at engagere nyankomne udlændinge: ”Selvom vi havde brochurer fra forskellige mentorprogrammer liggende, så var det ikke nok til at få de nyankomne engageret. Det krævede en større indsats”, fortæller Kari Mørkøre-Yde. Denne erkendelse blev startskuddet på samarbejdet med Foreningen Nydansker om Copenhagen Host Program.

Frugtbart samarbejde med virksomheder

Foreningen Nydansker oplever, at der er stor interesse fra virksomhederne for at deltage i Copenhagen Host Program. Foreningen har flere samarbejdsaftaler med store virksomheder, som fx Dong, Microsoft, Implement Consulting Group og DR, hvorfra medarbejdere engagerer sig som værter.

Projektkonsulent i Foreningen Nydansker Trine Lundgaard Nielsen tror, at populariteten hænger sammen med projektets måde at arrangere forløbene på: ”Vi prøver at gøre det så let som muligt at donere medarbejdernes tid. Vi interviewer til mentorprofiler, matcher og giver lov til at vælge, hvem de vil matches med, hvis fx den faglige profil ikke er i lige i øjet,”. Derudover følger Foreningen Nydansker løbende op på forløbet, afholder gratis kurser for mentorerne, og afholder netværksarrangementer uden for arbejdstiden, hvor mentorer kan mødes og sparre med andre mentorer.

Stor tilfredshed blandt deltagerne

Initiativet oplever stor succes blandt såvel nyankomne som værter. Ifølge Kari Mørkøre-Yde er en af grundene til de nyankomnes tilfredshed, at det har stor betydning for dem at få kontakt med personer, der er etablerede i Danmark og kender til samfundet. På den måde får de adgang til information om Danmark og dansk kultur, som de ellers har svært ved at få adgang til. Tal fra Foreningen Nydansker bekræfter vigtigheden heraf, idet 52 % af de nydanske deltagere er kommet i ordinær beskæftigelse, uddannelse, praktik eller løntilskud under eller efter deres deltagelse i Copenhagen Host Program.

Samtidigt oplever Foreningen Nydansker, at mange frivillige gerne vil være mentorer gentagne gange. Kari Mørkøre-Yde deler samme opfattelse: ”Jeg tror, at Copenhagen Host Program passer godt til danskerne, fordi det er sat i system – man mødes et vist antal gange over en afgrænset tidsperiode”.

Vigtigt med en tovholder

Kari Mørkøre-Yde fortæller, at det har været afgørende for Copenhagen Host Program succes, at projektet har haft en central tovholder med ansvaret for projektet. Ligeledes understreger hun vigtigheden af, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at starte projektet op: ”Der ligger meget arbejde i at lave et effektivt værtsprogram, fordi der er så mange trin på vejen til et godt match. Folk skal interviewes, matchene skal forberedes, der skal være introkurser, og der skal være en opfølgning på alle match. En brochure er ikke nok.”

 


Kontakt aktøren

Københavns Kommune, Jobcenter Musvågevej
Musvågevej 15
2400 København NV


Kontaktperson

Kari Mørkøre-Yde
Projektleder
T: 82 56 46 55
E: cphhostprogram@bif.kk.dk


Et godt eksempel fordi:
  • Det understøtter integration mellem nytilkomne og danskere.
  • 52% af de nydanske deltagere er kommet i ordinær beskæftigelse, uddannelse, praktik eller løntilskud under eller efter deres deltagelse i Copenhagen Host Program.
  • Copenhagen Host Program er efterspurgt: flere end 300 match mellem nydanskere og frivillige værter siden august 2011.
  • Foreningen Nydansker har p.t. over 500 frivillige mentorer.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send