Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Career Development Workshop forbereder spouses til det danske arbejdsmarked

Siden november 2012 har Career Coach Mette Nelleberg budt spouses til internationale arbejdstagere velkommen til en halvanden dages lang workshop. Gennem undervisning og one-on-one-coaching får deltagerne værktøjer til at blive mere bevidste om deres forventninger til og muligheder på det danske arbejdsmarked som nytilflyttet udlænding. Career Development Workshop af et initiativ under Copenhagen Talent Bridge.

Coaching hjælper ægtefæller og partnere til udenlandske arbejdstagere i hovedstadsområdet med at komme ind på det danske arbejdsmarked

Coaching hjælper ægtefæller og partnere til udenlandske arbejdstagere i hovedstadsområdet med at komme ind på det danske arbejdsmarked

Supplement frem for konkurrent

Career Development Workshop fokuserer på deltagernes indre drive og motivation for at finde et arbejde. Derved adskiller Career Development Workshop sig fra andre jobkurser, som i højere grad har fokus på at skrive gode CV’er og ansøgninger. Career Coach Mette Nelleberg vil ikke levere det samme som andre aktører i regionen: ”Det var vigtigt for os, at vi kunne være et supplement i stedet for en konkurrent til de mange gode projekter, som henvender sig til spouses. Derfor brugte vi blandt andet den første workshop til at snakke om, hvad der manglede på markedet, som vi kunne tilbyde.”

Tilbagemeldingen fra deltagerne bekræftede Mette Nelleberg i, at der var et stort behov blandt spouses for at fokusere på deres ønsker og ambitioner for deres professionelle karriereforløb, samt at tilbyde en ”hånd-holdt” støtte gennem forløbet.

Fokus på deltagernes indre drive

Workshoppen hjælper bl.a. deltagerne med at finde deres indre motivation ved at bruge den såkaldte ’Myers Briggs Type Indicator’ (MBTI). Det er en personlighedsprofil, som giver deltagerne begreber og et sprog til at forstå sig selv og som gør det muligt at tale om personligheden i relation til arbejde. Mette Nelleberg fortæller: ”Kombinationen af at opnå større selvindsigt og evnen til at sætte ord på personlige kompetencer gør, at deltagerne bedre kan stille sig selv spørgsmålet ”hvad kan jeg gøre for jer?”, og kan svare på spørgsmålet ved fremtidige jobsamtaler”.

Undervisningen i MBTI orienterer derved deltagerne mod det danske jobmarked, hvor det er vigtigt at kunne sælge sig selv i jobsamtaler.

Mulighed for mere coaching og støtte

Career Development Workshop gør i det hele taget meget ud af at sikre, at deltagerne finder sig til rette i Danmark. Både i forhold til at matche deres professionelle ambitioner med mulighederne på det danske arbejdsmarked, men også ved at fortælle om de mange øvrige tilbud, som Copenhagen Talent Bridge tilbyder expats og deres partnere. Mette Nelleberg fortæller: ”Career Development Workshop er en workshop, man deltager i én gang. Hvis en partner har behov for det, laver vi et individuelt coaching-forløb. På workshoppen fortæller vi også deltagerne om de mange muligheder for sociale og professionelle netværk, som København byder på.”


Kontakt aktøren

DTU, Bygning 101A
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby


Kontaktperson

Mette Nelleberg
Career Coach
E: careercoach@adm.dtu.dk
T: 20123359


Et godt eksempel fordi:
  • Fokuserer på spouses motivation, indre drive og karrieremål.
  • Hjælper deltagere med at blive orienteret mod det danske arbejdsmarked.
  • Mulighed for opfølgende coaching og støtte.

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send