Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Gode eksempler

Her finder du en række gode eksempler, som forhåbentlig kan inspirere dig i arbejdet med at rekruttere og fastholde internationale talenter. Der vil løbende komme nye gode eksempler til.

Fra konference afholdt af International Community i Aarhus

Fra konference afholdt af International Community i Aarhus

De gode eksempler samlet her på siden er vidt forskellige. De kommer fra både private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner og er udvalgt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Eksemplerne går i dybden med de resultater og erfaringer de forskellige aktører har gjort sig i arbejdet med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Eksemplerne er bl.a. udvalgt ud fra, om der forelægger dokumenterede positive erfaringer og effekter ift. forankring og bæredygtighed, ligesom der er lagt vægt på en bredde i eksempelsamlingen i form af forskellige aktører, målgrupper og geografisk spredning. Hvert eksempel inkluderer kontaktoplysninger på nøglepersoner, der står til rådighed hvis man skulle have interesse i at høre mere om deres aktiviteter.

Disse eksempler kan tjene som inspirationskilde for aktører, der ønsker indblik i, hvordan andre arbejder med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Gode eksempler fra private virksomheder

Advance er en mindre virksomhed uden en stor HR-afdeling, som har succes med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Virksomheden har bl.a. oprettet en buddy-ordning og tilbyder sprogundervisning. Dette eksempel viser, hvordan også små og mellemstore virksomheder kan integrere udenlandske arbejdstagere uden nødvendigvis at have mange ressourcer til rådighed.

Grundfos har erfaret, at en let og smidig overgang til det nye liv i Danmark, er afgørende for en udenlandsk medarbejders integration. Derfor står de klar med midlertidige boliger til nye udenlandske medarbejdere.

IO Interactive har indført engelsk som arbejdssprog, for at sikre de bedst mulige vilkår for udenlandske medarbejderes integration i virksomhedens faglige og sociale hverdag.

LEGO Koncernen fremmer gensidig kulturforståelse hos medarbejderne ved at tilbyde oplæg om dansk kultur og traditioner, og give praktisk hjælp i opstartsfasenDette eksempel giver inspiration til, hvordan man fremmer gensidig forståelse og respekt i et multikulturelt arbejdsmiljø.

Microsoft Development Center har skabt en medarbejderkultur, hvor mangfoldighed og trivsel er et fælles ansvar. Virksomheden arbejder målrettet med fastholdelse og inklusion af deres udenlandske medarbejdere, bl.a. igennem fælles tværkulturelle torsdagsarrangementer.

Hos Vestas er et fælles sprog kernen til god integration både på arbejdspladsen og udenfor. Derfor tilbyder virksomheden gratis sprogkurser til både udenlandske medarbejdere og deres medfølgende ægtefæller.

Vestas er et relevant eksempel, hvis man ønsker større viden om, hvordan kurser og undervisning kan styrke både den faglige og sociale integration af udenlandsk arbejdskraft.

Gode eksempler fra kommuner og privat/offentlige samarbejder

Copenhagen Host Program i Københavns Kommune har succes med at fremme integration og netværksdannelse ved at matche frivillige københavnere og udenlandske tilflyttere.

Programmet er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge frivillige i den enkelte kommune til at styrke tilknytningen til både arbejdsmarkedet og den danske kultur.

Expat Fair er et tværorganisatorisk samarbejde, hvis formål er at introducere udenlandske arbejdstagere til foreningslivet i Københavns Kommune.

Expat Fair er et godt eksempel på, hvordan man som kommune kan samarbejde med andre aktører om at skabe rammerne for et godt fritidsliv- også for expats.

International Community er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og en række større virksomheder, som har skabt et netværk for både expats, kommunale aktører og virksomheder med mulighed for både faglig sparring, deltagelse i sociale arrangementer, vidensdeling og netværksdannelse.

Ringkøbing-Skjern kommune har satset på at opkvalificere deres medarbejdere for bedre at kunne servicere udenlandske arbejdstagere, bl.a. igennem sprogkurser og kortlægning af ressourcepersoner i kommunen. Dette eksempel kan tjene som inspiration til, hvordan man som kommune kan optimere sin indsats overfor udenlandske arbejdstagere, såvel som lette hverdagen for de ansatte, der servicerer dem.

Velkomstpakke som 70/30-model er udviklet af en række kommuner i Region Midtjylland. De har samarbejdet om en fysisk velkomstpakke med informationer og guides til udenlandske tilflyttere. Konceptet er en 70/30-model, hvor 70 % af informationsmaterialet i velkomstpakken er fælles og 30 % er kommunespecifikt.

Velkomstpakken er let at implementere i den enkelte kommune.

 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send